ANBI-erkenning ?


De Partij voor het Noorden beschikt over een ANBI-erkenning, dat betekent dat de contributie van leden én een eventuele vrijwillige bijdrage door de Belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen belastingaftrekbaar, wat een het lidmaatschap of een vrijwillige bijdrage dus fiscaal aantrekkelijk maakt.

Indien u hier gebruik van wenst te maken dient u bij uw aangifte ons fiscaal- of RSIN-nummer te vermelden: 811822357

Meer en uitgebreidere informatie over ANBI vindt u HIER.