Extra miljoenen voor inhuur extern personeel bij provincie Groningen valt slecht

 

De Partij voor het Noorden is verontwaardigd over deze stijging. ,,Dit voelt als een enorme scheefgroei. Het is een exorbitant bedrag’’, zegt PvhN-Statenlid Leendert van der Laan. De partij wil niet alleen een rem op het inhuren van meer personeel maar ook op de toename van vaste medewerkers van 766 naar 783 fte. ,,In de nabije toekomst is dit niet houdbaar.’’

Van der Laan doelt op de dalende uitkeringen van het rijk aan de provincies. ,,De coronacrisis dwingt het rijk om te bezuinigen en dat zal de provincie Groningen ook raken.’’ De partij vindt de stijging ook verbazingwekkend omdat meerdere taken die de provincie uitvoert zijn overgedragen aan de gemeenten. ,,Denk aan de jeugdzorg maar ook aan milieutaken die samen met de gemeenten bij de omgevingsdienst zijn ondergebracht.’’

Reorganisatie

De PvhN benadrukt dat ze niet direct uit is op reorganisatie van het provinciale ambtenarenapparaat. ,,We willen simpelweg weten hoe het komt dat er meer vast en extern personeel nodig is. Er wordt gezegd dat het gasdossier een grotere inspanning vergt, maar er is geen financieel overzicht van wat die inzet kost’’, aldus Van der Laan.

 

In een overleg met Provinciale Staten had huisaccountant Ernst & Young nog wat punten van kritiek op de provincie. Volgens de accountant is de provincie niet accuraat genoeg bij het berekenen van uitgaven in de begroting. Een afwijking van 11 procent vindt de accountant zeer fors. Bij gemeenten en provincies is over de hele begroting genomen een percentage van twee of drie procent gangbaar.

Controle op financiën

,,Het heeft te maken met planning en controle op de financiën. Er zijn stapjes gezet om die te verbeteren maar er is onderzoek nodig om te kijken hoe dat moet gebeuren’’, zegt accountant Daniël Engwerda van Ernst & Young. Het college van Gedeputeerde Staten reageert eind deze maand in een online Statenvergadering op de kritiek van Partij voor het Noorden en de accountant.

Artikel DvhN 16 mei 2020

Foto: Dagblad van het Noorden

PvhN: zicht op zoutwinning ontbreekt

Groningen/Veendam De Partij voor het Noorden (PvhN) stelt opnieuw vragen aan Gedeputeerde Staten over de zoutwinning door Nedmag.

Door: Gerdt van Hofslot

De partij doet dat omdat Nedmag een vergunning aanvraagt voor een nieuw winningsplan. Dit voorjaar vroeg de partij ook al opheldering over de risico’s van activiteiten van de zoutwinner bij Gedeputeerde Staten. Dat was kort voordat er een onderzoek verscheen naar de zoutwinning in ons land, gemaakt in opdracht van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Uit die studie bleek onder meer dat experts stellen dat de gevolgen van het weglekken van pekelwater en diesel bij de afsluiting van zoutwinputten moeilijk zijn in te schatten. Gevaar voor mens en milieu is niet helemaal uit te sluiten. Nedmag gebruikt diesel om lege zoutcavernes af te dichten. De lege cavernes worden in zo’n geval gevuld met grote hoeveelheden diesel om te voorkomen dat de holtes scheuren. In 2018 lekten er op 1500 diepte grote hoeveelheden pekelwater en diesel weg. SodM denkt overigens dat de kans klein is dat oppervlakte- of grondwater worden verontreinigd door pekel of diesel. De gevolgen kunnen wel ernstig zijn, aldus het Staatstoezicht.

De Partij voor het Noorden is bang dat de diesel uiteindelijk in het grondwater terechtkomt. ,,Laten we wel zijn, ze weten niet wat er gebeurt op de diepte waar zout wordt gewonnen. Het zicht op de zoutwinning in de diepe ondergrond ontbreekt. Nedmag gebruikt peilbuizen voor het monitoren en die zitten op 100 meter diep. Dat is toch volstrekt onvoldoende’’, meent PvhN-fractievoorzitter Dries Zwart.

De partij wil van GS onder meer weten wat Nedmag doet met de weglekkende diesel en of die kan worden teruggewonnen. Ook wil ze weten hoe de zoutwinner de ondergrondse diesel in de gaten houdt. Zorgen zijn er ook voor de periode na de beëindiging van de zoutwinning. ,,Willen de aandeelhouders van Nedmag de kosten daarna nog tientallen jaren dragen?’’ Wanneer de vragen door het provinciebestuur niet tot tevredenheid worden beantwoord, wendt Zwart zich mogelijk rechtstreeks tot SodM . ,,Er zijn veel vragen over deze zoutwinning in Oost-Groningen. We moeten dus volhouden.’’

 

Nieuws

Wie zijn wij...
2/74/content/ps2015-blogs.html

2/74/content/ps2015-blogs.html

Blog

Verkiezingsprogramma

Groningse politiek

Verkiezingen 2019 Prov.
Aardgas en het Noorden

Fractie oldambt

In de pers