Terug naar Persberichten

Stikstof lek in zoutkoepel Heiligerlee draagt niet bij aan vertrouwen!

Gepubliceerd op:
Stikstof lek in zoutkoepel Heiligerlee draagt niet bij aan vertrouwen!

In maart 2016 is er een incident geweest in de stikstofopslag in Heiligerlee. Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) heeft daar melding van gemaakt. Er is een lek ontstaan in de lege zoutholte waarin stikstof wordt opgeslagen voor de verwerking van o.a. Russisch aardgas. Na overleg tussen Staatstoezicht op de Mijnen en de Gasunie is besloten om de druk laag te houden om een nieuwe ontsnapping van stikstof te voorkomen. Volgens de Gasunie is er geen enkel gevaar geweest voor de omgeving. De Partij voor het Noorden heeft daar zijn twijfels over en stelt dan ook de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten: 

1) Wanneer, en is het College op de hoogte gebracht van het stikstoflek in de voormalige zoutholte bij Heiligerlee door SODM?

2) Hoe gaat de communicatie in praktijk tussen SODM en het College van Gedeputeerde Staten over dergelijke incidenten? Is deze communicatie voldoende vanuit het SODM richting het College? Wat is de mening van het College?

3) Het SODM heeft in recente verleden wel adviezen gegeven, die werden genegeerd in Groningen, ten aanzien van aardgaswinning, getuige de
ellende die Groningen en de Groningers nog steeds ondervinden. Waarom zou het College moeten aannemen dat er geen enkel gevaar is geweest in Heiligerlee ten aanzien van het stikstoflek in maart jl.? Wat is de mening van het College hieromtrent?

4) De Partij voor het Noorden maakt zich zorgen over opslag in voormalige Groningse zoutkoepels. Nu is het Stikstof, in de toekomst is het misschien CO2 en in het ergste geval kernafval. Welk standpunt neemt het College op dit moment in ten aanzien van opslag in voormalige zoutkoepels? En is het College gesprekspartner in deze discussie? En zo ja, met welke partijen spreekt het College over opslag in voormalige Groningse zoutkoepels? Graag een reactie.

Partij voor het Noorden stelt schriftelijke vragen over beantwoording vragen Minister Ollongren

Partij voor het Noorden stelt schriftelijke vragen over beantwoording vragen Minister Ollongren
 De Partij voor het Noorden is ontevreden over de beantwoording van de vragen van Minister van Binnenlandse zaken, Minister Ollongren, inzake de voorgenomen herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Heeft de Provincie Groningen indirect de beantwoording van de vragen verzorgd voor de minister? Gedeputeerde Patrick Brouns verschuilt zich achter zijn ambtenaren, die alleen op j…
 

Nieuw bestuur Partij voor het Noorden

Nieuw bestuur Partij voor het Noorden
De leden van de Partij voor het Noorden hebben tijdens de ALV op donderdagavond 16 november een nieuwe voorzitter gekozen. Mariska Sloot is unaniem, bij acclamatie gekozen als voorzitter van de Partij voor het Noorden. Mariska Sloot is wethouder in de gemeente Haren en medeoprichter van Gezond Verstand Haren. Mariska Sloot zat al een half jaar in het bestuur van de Partij voor het Noorden. Mariska…