Terug naar Persberichten

Schriftelijke vragen wereldbazar en Raad van State

Gepubliceerd op:

Woensdag 5 oktober heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan, betreffende het beroep van een drietal partijen tegen het bestemmingsplan “De Wereldbazar Winschoten”. Het betreft onder andere de ontheffing omgevingsverordening en de verleende omgevingsvergunning. In deze uitspraak worden de beroepen gegrond verklaard en de besluiten van GS, de raad en het college van de gemeente Oldambt vernietigd.

De Provinciale Statenfractie van de Partij voor het Noorden heeft hierover de volgende vragen:

1) Deze ondernemers zijn ruim 10 jaar bezig met het maken van plannen en kunnen nu stoppen. Dat is een ondernemingsrisico, maar dit is niet uitnodigend voor nieuwe initiatieven. Hoe kijkt het College aan tegen de uitspraak van de Raad van State?

2) Waar in dit lange traject is het fout gegaan volgens het College? En is het fout gegaan volgens het College? Valt de Provincie Groningen
of de gemeente Oldambt hierin iets te verwijten of is alles volgens procedures verlopen? Hoe denkt het College in de toekomst dergelijk lange procedures te
voorkomen?

3) Gaat Het College nog met de gemeente Oldambt en de initiatiefnemers om de tafel? Om bijvoorbeeld te kijken naar alternatieve locaties? Of ligt hiervoor het initiatief bij de oorspronkelijke initiatiefnemer?

4) Los van de Wereldbazar vraagt de Partij voor het Noorden aandacht voor het plaatsingsbeleid ten aanzien van dit soort initiatieven. Hoe kijkt Het College hier tegenaan? Wij zijn van mening dat niet alle grote investeringen en ontwikkelingen naar de stad Groningen moeten, maar ook het ommeland meer moet profiteren. Is het College het hiermee eens? Zo nee, waarom niet?

Partij voor het Noorden stelt schriftelijke vragen over beantwoording vragen Minister Ollongren

Partij voor het Noorden stelt schriftelijke vragen over beantwoording vragen Minister Ollongren
 De Partij voor het Noorden is ontevreden over de beantwoording van de vragen van Minister van Binnenlandse zaken, Minister Ollongren, inzake de voorgenomen herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Heeft de Provincie Groningen indirect de beantwoording van de vragen verzorgd voor de minister? Gedeputeerde Patrick Brouns verschuilt zich achter zijn ambtenaren, die alleen op j…
 

Nieuw bestuur Partij voor het Noorden

Nieuw bestuur Partij voor het Noorden
De leden van de Partij voor het Noorden hebben tijdens de ALV op donderdagavond 16 november een nieuwe voorzitter gekozen. Mariska Sloot is unaniem, bij acclamatie gekozen als voorzitter van de Partij voor het Noorden. Mariska Sloot is wethouder in de gemeente Haren en medeoprichter van Gezond Verstand Haren. Mariska Sloot zat al een half jaar in het bestuur van de Partij voor het Noorden. Mariska…