Terug naar Persberichten

Schriftelijke vragen wereldbazar en Raad van State

Gepubliceerd op:

Woensdag 5 oktober heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan, betreffende het beroep van een drietal partijen tegen het bestemmingsplan “De Wereldbazar Winschoten”. Het betreft onder andere de ontheffing omgevingsverordening en de verleende omgevingsvergunning. In deze uitspraak worden de beroepen gegrond verklaard en de besluiten van GS, de raad en het college van de gemeente Oldambt vernietigd.

De Provinciale Statenfractie van de Partij voor het Noorden heeft hierover de volgende vragen:

1) Deze ondernemers zijn ruim 10 jaar bezig met het maken van plannen en kunnen nu stoppen. Dat is een ondernemingsrisico, maar dit is niet uitnodigend voor nieuwe initiatieven. Hoe kijkt het College aan tegen de uitspraak van de Raad van State?

2) Waar in dit lange traject is het fout gegaan volgens het College? En is het fout gegaan volgens het College? Valt de Provincie Groningen
of de gemeente Oldambt hierin iets te verwijten of is alles volgens procedures verlopen? Hoe denkt het College in de toekomst dergelijk lange procedures te
voorkomen?

3) Gaat Het College nog met de gemeente Oldambt en de initiatiefnemers om de tafel? Om bijvoorbeeld te kijken naar alternatieve locaties? Of ligt hiervoor het initiatief bij de oorspronkelijke initiatiefnemer?

4) Los van de Wereldbazar vraagt de Partij voor het Noorden aandacht voor het plaatsingsbeleid ten aanzien van dit soort initiatieven. Hoe kijkt Het College hier tegenaan? Wij zijn van mening dat niet alle grote investeringen en ontwikkelingen naar de stad Groningen moeten, maar ook het ommeland meer moet profiteren. Is het College het hiermee eens? Zo nee, waarom niet?

Extra miljoenen voor inhuur extern personeel bij provincie Groningen valt slecht

Extra miljoenen voor inhuur extern personeel bij provincie Groningen valt slecht
 De provincie Groningen heeft vorig jaar meer geld besteed aan het inhuren van extern personeel dan verwacht. Er werd geen 2,2 maar 6,2 miljoen euro aan uitgegeven.
 

PvhN: zicht op zoutwinning ontbreekt

PvhN: zicht op zoutwinning ontbreekt
Groningen/Veendam De Partij voor het Noorden (PvhN) stelt opnieuw vragen aan Gedeputeerde Staten over de zoutwinning door Nedmag. Door: Gerdt van Hofslot De partij doet dat omdat Nedmag een vergunning aanvraagt voor een nieuw winningsplan. Dit voorjaar vroeg de partij ook al opheldering over de risico’s van activiteiten van de zoutwinner bij Gedeputeerde Staten. Dat was kort voordat er e…