Terug naar Persberichten

Schriftelijke vragen Waterschap Hunze en Aa's

Gepubliceerd op:
Schriftelijke vragen Waterschap Hunze en Aa's

Via de media bereiken ons berichten over de bestuurlijke situatie bij Waterschap Hunze en Aa’s. Een dagelijks bestuurder is op 5 oktober mogelijk ten onrechte weggestuurd. Op grond van de Waterschapswet artikel 36, lid d mag dit niet in een besloten vergadering plaatsvinden. Hetgeen mogelijk wel is gebeurd. De Provincie Groningen en de Provincie Drenthe zijn beide toezichthouder van waterschap Hunze en Aa’s. Het College van Gedeputeerde Staten van Groningen kiest in haar Collegeprogramma voor openheid en transparantie, ook als toezichthouder. De beeldvorming vanuit de media, roept bij de Partij voor het Noorden een negatief beeld op over de bestuurscultuur van waterschap Hunze en Aa’s.

De Provinciale Statenfractie van de Partij voor het Noorden heeft hierover de volgende vragen:

1) In hoeverre was u als College van Gedeputeerde Staten van Groningen van te voren op de hoogte van deze situatie? Heeft het College ingestemd om in een besloten vergadering van het Waterschap, een dagelijks bestuurder van het waterschap Hunze en Aa’s weg te sturen, dan wel de wacht aan te zeggen?

2) Bent u zich als College er van bewust dat de betrokken bestuurder beschadigd is geraakt, door het in eerste instantie mogelijk opzij
schuiven van de Waterschapswet? En zo ja, waarom heeft het College samen met het Algemeen bestuur van Hunze en Aa’s voor deze route gekozen?

3) In hoeverre heeft het handelen van de voorzitter van het Algemeen bestuur, de Dijkgraaf, consequenties voor zijn functioneren als dijkgraaf van Hunze en Aa’s? Gaat u bijvoorbeeld met de Provincie Drenthe een gesprek voeren met de Dijkgraaf van Waterschap Hunze en Aa’s over de bestuurscultuur en zijn functioneren in het bijzonder?

 

 

 

 

Partij voor het Noorden stelt schriftelijke vragen over beantwoording vragen Minister Ollongren

Partij voor het Noorden stelt schriftelijke vragen over beantwoording vragen Minister Ollongren
 De Partij voor het Noorden is ontevreden over de beantwoording van de vragen van Minister van Binnenlandse zaken, Minister Ollongren, inzake de voorgenomen herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Heeft de Provincie Groningen indirect de beantwoording van de vragen verzorgd voor de minister? Gedeputeerde Patrick Brouns verschuilt zich achter zijn ambtenaren, die alleen op j…
 

Nieuw bestuur Partij voor het Noorden

Nieuw bestuur Partij voor het Noorden
De leden van de Partij voor het Noorden hebben tijdens de ALV op donderdagavond 16 november een nieuwe voorzitter gekozen. Mariska Sloot is unaniem, bij acclamatie gekozen als voorzitter van de Partij voor het Noorden. Mariska Sloot is wethouder in de gemeente Haren en medeoprichter van Gezond Verstand Haren. Mariska Sloot zat al een half jaar in het bestuur van de Partij voor het Noorden. Mariska…