Terug naar Persberichten

schriftelijke vragen Warmtestad Groningen

Gepubliceerd op:

De Partij voor het Noorden heeft met grote zorgen kennis genomen van een adviesbrief van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan Minister Kamp over het aardwarmteproject van de stad Groningen. Enkele zinsneden zijn zeer verontrustend: 'Bij Warmtestad is het besef van risico's onvoldoende'. 'Door gebrek aan expertise worden risico's stelselmatig onderschat door Warmtestad'. SodM is zeer verontrust omdat de boringen naar aardwarmte plaats zal vinden in een aardlaag waar ook naar aardgas wordt geboord in Groningen en waar sprake is van aardbevingen. De Partij voor het Noorden maakt zich grote zorgen over zowel de veiligheid als de financiele risico's van het project. De Provincie Groningen heeft een lening uitstaan van enkele miljoenen aan het project warmtestad en onderschrijft in presentatie Visie op de ondergrond uit januari 2015 de mogelijkheden van geothermie, ook in de stad Groningen.

 

  • 1) Wat is de mening van het College van Gedeputeerde Staten op de adviesbrief van het SodM van 2 oktober 2017 naar minister Kamp, inzake het aardwarmte project in de stad Groningen? Graag commentaar van het College.
  • 2) Staat het College van Gedeputeerde Staten nog steeds achter het rapport van het vorige College Visie op de ondergrond met betrekking tot het onderwerp geothermie uit januari 2015, bladzijden 19,20 en 21. Graag een reactie.

 

  • 3) Kan het College aangeven welke onderzoeksinstelling destijds heeft geadviseerd bij het tot stand komen van het rapport Visie op de ondergrond uit januari 2015 voor wat betreft geothermie op bladzijden 19,20 en 21 van het rapport Visie op de ondergrond?

 

  • 4) De Provincie Groningen heeft een achtergestelde lening uitstaan van 2 miljoen euro aan het warmtestad projectorganisatie via de gemeente Groningen. Komt de terugbetaling in gevaar van deze lening bij het stopzetten van het project Warmtestad? Graag commentaar van het College van Gedeputeerde Staten.

 

  • 5) Is de lening aan Warmtestad met de kennis van nu, na het advies van het SodM nog te verantwoorden? Graag een reactie van het College van Gedeputeerde Staten.

 

  • 6) Kan het College aangeven hoe de contacten verlopen tussen Warmtestad en de Provincie Groningen met betrekking tot veiligheid voor de omgeving en de voortgang van het project Warmtestad? En de contacten met SodM in dezer?

Foto's

Bekijk ook

Partij voor het Noorden stelt schriftelijke vragen over beantwoording vragen Minister Ollongren

Partij voor het Noorden stelt schriftelijke vragen over beantwoording vragen Minister Ollongren
 De Partij voor het Noorden is ontevreden over de beantwoording van de vragen van Minister van Binnenlandse zaken, Minister Ollongren, inzake de voorgenomen herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Heeft de Provincie Groningen indirect de beantwoording van de vragen verzorgd voor de minister? Gedeputeerde Patrick Brouns verschuilt zich achter zijn ambtenaren, die alleen op j…
 

Nieuw bestuur Partij voor het Noorden

Nieuw bestuur Partij voor het Noorden
De leden van de Partij voor het Noorden hebben tijdens de ALV op donderdagavond 16 november een nieuwe voorzitter gekozen. Mariska Sloot is unaniem, bij acclamatie gekozen als voorzitter van de Partij voor het Noorden. Mariska Sloot is wethouder in de gemeente Haren en medeoprichter van Gezond Verstand Haren. Mariska Sloot zat al een half jaar in het bestuur van de Partij voor het Noorden. Mariska…
 

LNG terminal Eemshaven onzeker door komst windmolens?

LNG terminal Eemshaven onzeker door komst windmolens?
De Eemshaven krijgt zes nieuwe windmolens. Deze krijgen een tiphoogte van 212 meter hoog. Onder andere op de strekdammen waar de boten binnenvaren komen twee nieuwe windmolens. Ook op het Vopak-terrein komen twee nieuwe windmolens. Twee andere windmolens staan gepland voor het terrein waar de LNG-terminal (Liquid Natural Gas) zou komen. De gemeente Eemsmond moet voor de plaatsing van de windm…