Terug naar Persberichten

Provincie laat RTV Noord in de steek!

Gepubliceerd op:
Provincie laat RTV Noord in de steek!


De Partij voor het Noorden heeft kennis genomen van de brief van het College betreffende RTV Noord. Het College is niet voornemens financiële steun toe te zeggen aan RTV Noord. RTV Noord die een hele belangrijke rol speelt voor Groningen voor wat betreft nieuws, cultuur en taal maar ook als noodzender. Ook moesten wij deze week kennis nemen van het verdwijnen van de Groningse streektaalfunctionaris.

De Provincie laat in de optiek van de Partij voor het Noorden zien dat de Provincie in tegenstelling tot omliggende provincies weinig op heeft met de dragers van taal en cultuur. Daarom stellen wij de volgende schriftelijke vragen aan het College:

1) De Gedeputeerde wijst erop dat het Rijk 17 miljoen euro wil verdelen onder de regionale omroepen. Is het College op de hoogte dat dit een eenmalige geste is van het Rijk? Is het College op de hoogte van de onduidelijkheid over de verdeling van de genoemde 17 miljoen euro?

2) Omrop Fryslân maar ook andere provinciale omroepen krijgen extra geld van hun Provincies ter compensatie van de omvangrijke Rijksbezuinigingen op regionale omroepen. Gedeputeerde Staten van Groningen doen dat vooralsnog niet. Juist in Groningen heeft RTV Noord een hele belangrijke rol met betrekking tot de informatie over aardbevingen als gevolg van de aardgaswinning. Kan het College politiek nader motiveren, waarom het College afziet van extra financiële steun voor RTV Noord.

3) De Provincie zou ervoor kunnen kiezen om uitsluitend RTV Noord te steunen voor zover het gaat om de programmering van de Groningse taal en cultuur. Met andere woorden alleen programma’s die de Groningse taal en cultuur financieel ondersteunen. Hoe staat het College tegenover een dergelijk idee?

4) Is het College voornemens in gesprek te gaan met de directie van RTV Noord om te zoeken naar structurele financiële oplossingen voor RTV Noord.

Partij voor het Noorden stelt schriftelijke vragen over beantwoording vragen Minister Ollongren

Partij voor het Noorden stelt schriftelijke vragen over beantwoording vragen Minister Ollongren
 De Partij voor het Noorden is ontevreden over de beantwoording van de vragen van Minister van Binnenlandse zaken, Minister Ollongren, inzake de voorgenomen herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Heeft de Provincie Groningen indirect de beantwoording van de vragen verzorgd voor de minister? Gedeputeerde Patrick Brouns verschuilt zich achter zijn ambtenaren, die alleen op j…
 

Nieuw bestuur Partij voor het Noorden

Nieuw bestuur Partij voor het Noorden
De leden van de Partij voor het Noorden hebben tijdens de ALV op donderdagavond 16 november een nieuwe voorzitter gekozen. Mariska Sloot is unaniem, bij acclamatie gekozen als voorzitter van de Partij voor het Noorden. Mariska Sloot is wethouder in de gemeente Haren en medeoprichter van Gezond Verstand Haren. Mariska Sloot zat al een half jaar in het bestuur van de Partij voor het Noorden. Mariska…