Terug naar Persberichten

Partij voor het Noorden stelt schriftelijke vragen over beantwoording vragen Minister Ollongren

Gepubliceerd op:
Partij voor het Noorden stelt schriftelijke vragen over beantwoording vragen Minister Ollongren

 De Partij voor het Noorden is ontevreden over de beantwoording van de vragen van Minister van Binnenlandse zaken, Minister Ollongren, inzake de voorgenomen herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Heeft de Provincie Groningen indirect de beantwoording van de vragen verzorgd voor de minister? Gedeputeerde Patrick Brouns verschuilt zich achter zijn ambtenaren, die alleen op juistheid zou hebben gecorntroleerd van de antwoorden van het Ministerie. Er is door de Provincie Groningen nog nooit een begroting van de gemeente Haren afgekeurd en toch spreekt de Minister over een zwakke financiele positie van de gemeente Haren. Heeft de Provincie hier inbreng in gehad?

De Partij voor het Noorden is niet tegen gemeentelijke herindeling. Maar wel voor een open en eerlijk proces. De Provinciale fractie van Provinciale Staten heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

1) Kan het College van GS aangeven hoe de ambtelijke contacten zijn verlopen tussen de Provincie Groningen en de ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse zaken, voor wat betreft de inhoudelijke beantwoording van de vragen van Minister Ollongren? Juist vanuit de politieke verantwoording van het College zelf. Hoe vaak hebben deze contacten plaatsgevonden tussen de ambtenaren van de Groningen en het Ministerie van Binnenlandse zaken?

2) Kan het College van GS aangeven hoe de contacten feitelijk verliepen tussen de ambtenaren van de Provincie Groningen en de ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse zaken? Ging dit uitsluitend telefonisch? Of via briefverkeer? Of verliep de communicatie tussen de ambtenaren per e-mail? Of was er sprake van een combinatie van eerdergenoemde communicatiemogelijkheden? Graag een toelichting van het College van GS.

3) Is het College bereid deze voorgaande communicatie te delen met de Provinciale Staten, zonder een beroep af te wachten op de Wet Openbaarheid van Bestuur? 

4) Er is afgelopen jaren nooit een begroting van de gemeente Haren afgekeurd door de Provincie Groningen. Ook de begroting van 2018 is onlangs goedgekeurd door de Provincie Groningen. Minister Ollongren schetst een beeld van een zwakke financiele positie van de gemeente Haren in de beantwoording van de vragen naar de Tweede Kamer fracties. Kan het College van GS aangeven waarop Minister Ollongren deze bevindingen baseert?

Nieuw bestuur Partij voor het Noorden

Nieuw bestuur Partij voor het Noorden
De leden van de Partij voor het Noorden hebben tijdens de ALV op donderdagavond 16 november een nieuwe voorzitter gekozen. Mariska Sloot is unaniem, bij acclamatie gekozen als voorzitter van de Partij voor het Noorden. Mariska Sloot is wethouder in de gemeente Haren en medeoprichter van Gezond Verstand Haren. Mariska Sloot zat al een half jaar in het bestuur van de Partij voor het Noorden. Mariska…
 

schriftelijke vragen Warmtestad Groningen

schriftelijke vragen Warmtestad Groningen
De Partij voor het Noorden heeft met grote zorgen kennis genomen van een adviesbrief van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan Minister Kamp over het aardwarmteproject van de stad Groningen. Enkele zinsneden zijn zeer verontrustend: 'Bij Warmtestad is het besef van risico's onvoldoende'. 'Door gebrek aan expertise worden risico's stelselmatig onderschat door Warmtestad'. SodM is zeer verontru…