Terug naar Persberichten

EU subsidies voor snel internet voor het oprapen!

Gepubliceerd op:
EU subsidies voor snel internet voor het oprapen!

De Partij voor het Noorden heeft kennis genomen van de trage ontwikkelingen van de uitrol van breedband internet in Groningen. Een belangrijk onderdeel van de uitrol van breedband internet is natuurlijk de financiering. De Poolse regio Wielkopolska heeft in 2016 een belangrijke Europese breedband award ontvangen, nadat 3,5 miljoen inwoners betaalbare breedband internet werd aangeboden. Door middel van privaat/publieke financiering werd dit mogelijk gemaakt. De Europese Unie droeg uiteindelijk 85% bij aan dit internetproject. De regio Wielkopolska had dezelfde problemen als het Groninger platteland: De krimp tegengaan door meer economische ontwikkelingen, een kenniseconomie ontwikkelen en dus het platteland aansluiten op snel internet. Dat waren de belangrijkste redenen voor de Europese Unie dit internet project te financieren:

1) De Europese Unie biedt het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. (EFRO) Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven hoe en of de Provincie Groningen heeft geïnformeerd naar de subsidie mogelijkheden voor de ontwikkeling en financiering van snel internet voor het Groningse platteland? En zo ja, wat waren de uitkomsten. En wordt er druk uitgeoefend op Europa om gelden beschikbaar te stellen voor snel Gronings internet?

2) De Europese Unie biedt het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI de zgn. Juncker gelden) Kan het College van Gedeputeerde Staten
aangeven of de Provincie Groningen ook geïnformeerd heeft naar deze subsidie mogelijkheden voor de ontwikkeling en financiering van snel internet voor het Groningse platteland? En zo ja, wat waren de uitkomsten? Zo nee, waarom niet?

3) Welke rol ziet de Provincie Groningen voor haarzelf om de Europese subsidie aan te spreken voor snel internet op het Groningse platteland?
Is er een financieringsconstructie in Groningen mogelijk zoals in de Poolse regio Wielkopolska? Of ziet Gedeputeerde Staten financieringsonderzoek voor snel internet als een primaire taak van de economic board? Wat is de mening van het College van Gedeputeerde Staten?

 

 

Partij voor het Noorden stelt schriftelijke vragen over beantwoording vragen Minister Ollongren

Partij voor het Noorden stelt schriftelijke vragen over beantwoording vragen Minister Ollongren
 De Partij voor het Noorden is ontevreden over de beantwoording van de vragen van Minister van Binnenlandse zaken, Minister Ollongren, inzake de voorgenomen herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Heeft de Provincie Groningen indirect de beantwoording van de vragen verzorgd voor de minister? Gedeputeerde Patrick Brouns verschuilt zich achter zijn ambtenaren, die alleen op j…
 

Nieuw bestuur Partij voor het Noorden

Nieuw bestuur Partij voor het Noorden
De leden van de Partij voor het Noorden hebben tijdens de ALV op donderdagavond 16 november een nieuwe voorzitter gekozen. Mariska Sloot is unaniem, bij acclamatie gekozen als voorzitter van de Partij voor het Noorden. Mariska Sloot is wethouder in de gemeente Haren en medeoprichter van Gezond Verstand Haren. Mariska Sloot zat al een half jaar in het bestuur van de Partij voor het Noorden. Mariska…