info@partijvoorhetnoorden.nl | oldambt@partijvoorhetnoorden.nl 06 - 401 854 10

Naar Oldambt
Terug naar Nieuws

Vraagtekens bij razendsnelle benoeming Peter Den Oudsten

Gepubliceerd op:

De Partij voor het Noorden is verbaasd over de zeer snelle benoeming van waarnemend Burgemeester Peter Den Oudsten voor de nieuw te vormen gemeente Groningen, bestaande uit de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De lak van het besluit van de Eerste Kamer was nog niet droog of de benoeming van burgermeester Peter den Oudsten was een feit. Voor zover de Partij voor het Noorden kan nagaan zijn de gemeenteraden van Groningen, Haren en Ten Boer niet geïnformeerd en betrokken bij deze benoeming. De Partij voor het Noorden krijgt opnieuw het gevoel en de bevestiging van dit gevoel, dat achter de schermen alles al geregeld was en dat enkel de belangen van de Gemeente Groningen voorop staan. Daarom heeft de Partij voor het Noorden de volgende schriftelijke vragen gesteld aan de Commissaris van de Koning:

 

  • 1) Kunt u als Commissaris van de Koning aangeven hoe het traject van de benoeming is verlopen en om welke redenen Peter den Oudsten tot waarnemend burgemeester van de nieuw te vormen gemeente Groningen is benoemd?
  • 2) Normaliter worden, achter de schermen, 2 kandidaten aangeboden door de Commissaris van de Koning, die bovendien van buiten de betreffende gemeenten afkomstig zijn. Waarom is bij de benoeming van Peter den Oudsten hiervan afgeweken? Graag een nadere toelichting.
  • 3) Kunt u aangeven waarom de gemeenteraden van Groningen, Haren en Ten Boer niet zijn ingelicht, van tevoren, over uw keuze voor de waarnemend burgemeester Peter den Oudsten? Graag een toelichting op uw besluit.
  • 4) Hoe groot acht u de kans dat Peter den Oudsten definitief wordt benoemd per 1 januari 2019? Graag een toelichting op de procedure van de benoeming van een burgemeester voor de nieuw te vormen gemeente Groningen.

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Schriftelijke vragen Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040

Schriftelijke vragen Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040
De Partij voor het Noorden heeft kennisgenomen van het plan: Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040. Daarin zijn samen met provincies, metropoolregio’s, vervoerders en ProRail voorstellen neergelegd om het openbaar vervoer beter te laten aansluiten op de reizigersvraag over twintig jaar. Om die reizigersgroei te kunnen verwerken wordt gedacht aan een ring van 9 grote steden waartussen elke tien…
 

Partij voor het Noorden kiest voor Annemarie Heite

Partij voor het Noorden  kiest voor Annemarie Heite
 Foto RTVNoord     13 februari 2019   Partij voor het Noorden  kiest voor Annemarie Heite   Het verheugt de Partij voor het Noorden dat haar statenleden straks een prima keus kunnen maken voor de Eerste Kamer Verkiezingen. Sinds de breuk met de OSF was het voor de kandidaat statenleden nog een open vraag waar hun stem naar toe zou gaan in de Senaat. Heel belang…