Terug naar Nieuws

Sterk Westerkwartier, nieuwe lokale partij gaat ‘provinciaal’ voor de Partij voor het Noorden!

Gepubliceerd op:
Sterk Westerkwartier, nieuwe lokale partij gaat ‘provinciaal’ voor de Partij voor het Noorden!

Sterk Westerkwartier: Het Noorden en Westerkwartier in het bijzonder vraagt inzet van ons, Partij voor het Noorden, die ook Code Oranje omarmt, sluit het beste aan.

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten, Waterschappen en getrapt voor de Eerste Kamer. Het Westerkwartier, het hart van het Noorden, moet ook hier gehoord worden voor o.a. goede en veilige A7, goede verbindingen met de Friesestraatweg en inzet op behoud van ons Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Sterk Westerkwartier steunt daarom de Partij voor het Noorden bij de Provinciale Staten en hoopt dat Annemarie Heite in de Eerste Kamer het Noorden mag vertegenwoordigen.

Provinciale Staten: Partij voor het Noorden

Met ons gaat de Partij voor het Noorden zich sterk maken voor een verbeterde infrastructuur in het Westerkwartier met de Friesestraatweg en de A7 als spil en met natuurlijk een goede verbinding tussen beide hoofdaders in het Westerkwartier. Verder zullen wij de leefbaarheid, ons cultuurhistorisch erfgoed én recreatie en toerisme van het Westerkwartier blijvend op de agenda houden.

 Ogen en Oren

Ook voor het Westerkwartier is de Partij voor het Noorden de ogen en oren in de Provinciale Staten In samenwerking met Sterk Westerkwartier zetten zij zich de komende jaren in voor:

  • Een fietssnelweg van Groningen naar Drachten over Leek en Marum.
  • Bevordering van het toerisme en watersport.
  • Goede ontsluiting met het spoor en een goede verbinding van de A7 met de provinciale weg in Zuidhorn.
  • Zijn zeer kritisch op het behoud van de natuurwaarden.
  • Natuurlijk is behoud en verbetering van de leefbaarheid van de dorpen een zeer zwaar speerpunt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partij voor het Noorden: ‘Duitse terughoudendheid bij investeren in spoorwegen is zorgelijk’

Partij voor het Noorden: ‘Duitse terughoudendheid bij investeren in spoorwegen is zorgelijk’
De fractie van de Partij voor het Noorden in de provinciale Staten van Groningen heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over prioritering van het spoor richting Duitsland (Wunderline).
 

Dries Zwart over Groningen en Partij voor het Noorden (filmpje)

Dries Zwart over Groningen en Partij voor het Noorden (filmpje)