Terug naar Nieuws

Partij voor het Noorden maakt zich zorgen over stofexplosies ESD en meetnetwerk

Gepubliceerd op:

De Partij voor het Noorden heeft geconstateerd dat twee zogenaamde ‘blazers’ oftewel stofexplosies bij fabrikant ESD nabij Farmsum onopgemerkt zijn gebleven voor het geplaatste meetnetwerk donderdag 11 april jl. Mogelijk heeft dit te maken met de windrichting. De Provincie Groningen heeft samen met TNO het meetnetwerk ontwikkeld mede op verzoek van omwonenden. De Provincie heeft ook aangegeven de onderzoekresultaten actief en transparant te communiceren zowel met de Provinciale Staten, als omwonenden het bedrijf ESD zelf en de omliggende bedrijven;

  • 1) Was het College van Gedeputeerde Staten zich bewust van het feit dat het huidige meetnetwerk maar een beperkte werking heeft? Zo ja, sinds wanneer en waarom is gekozen voor dit meetnetwerk? Graag een reactie en toelichting van het College van Gedeputeerde Staten.
  • 2) De stofexplosies waren donderdag 11 april door heldere weersomstandigheden duidelijk zichtbaar. Echter waren de stofexplosies niet meetbaar door het meetnetwerk van TNO dat is geplaatst in opdracht van de Provincie Groningen. Hoe kan dit en hoe groot is de kans dat stofexplosies ’s nachts plaatsvinden en dus niet of minder waarneembaar zijn, maar ook niet door het meetnetwerk van TNO? Welke zijn de consequenties voor de omgeving als een blazer niet wordt opgemerkt? Graag een reactie van het College van Gedeputeerde Staten.
  • 3) Wat meet het geplaatste meetnetwerk precies? En wie is verantwoordelijk voor het betreffende meetnetwerk? Graag een reactie van het College van Gedeputeerde Staten.
  • 4) Het College van Gedeputeerde Staten heeft eerder aangegeven middels het instrumentarium van handhaving, toezicht en vergunningverlening te borgen dat de uitstoot van het bedrijf ESD nabij Farmsum wordt gebracht naar lage, voor volksgezondheid aanvaardbare normen. Welke zijn die aanvaardbare normen, wat is de afwijking daarvan bij een uitstoot en hoe ziet die handhaving en het toezicht erin de praktijk uit? Welke zijn de consequenties voor de omgeving inzake volksgezondheid? Graag een toelichting van het College van Gedeputeerde Staten.
  • 5) Het lijkt erop dat de vergunning van ESD alle ruimte biedt voor de ontstane stofexplosies zonder dat de Provincie kan ingrijpen bij ESD door het bedrijfsproces bijvoorbeeld stil te leggen. Wanneer is de maat vol voor de Provincie? Hoeveel stofexplosies mag ESD nog veroorzaken? Hoever is de Provincie Groningen bereid te gaan om een veilige omgeving rond het bedrijf en in de omgeving te verkrijgen met betrekking tot de volksgezondheid; welke instrumenten heeft de Provincie Groningen om bijvoorbeeld de vergunning van ESD in te trekken en welke andere mogelijkheden heeft de Provincie? Graag een reactie van het College van Gedeputeerde Staten.

     

Partij voor het Noorden: ‘Duitse terughoudendheid bij investeren in spoorwegen is zorgelijk’

Partij voor het Noorden: ‘Duitse terughoudendheid bij investeren in spoorwegen is zorgelijk’
De fractie van de Partij voor het Noorden in de provinciale Staten van Groningen heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over prioritering van het spoor richting Duitsland (Wunderline).
 

Dries Zwart over Groningen en Partij voor het Noorden (filmpje)

Dries Zwart over Groningen en Partij voor het Noorden (filmpje)