Gepubliceerd op:
Windmolenpark

In de Raadsvergadering dd 21 maart 2016 stond het windmolenpark N33 op de agenda. 4 van de 29 windturbines komen op Oldambtster grondgebied, en dus mogen we er iets van vinden. Partij voor het Noorden is niet tegen het plaatsen van windturbines. Het liefst plaatsen we ze op zee, maar ook op land moet hier ruimte voor zijn. De plaats moet volgens ons worden bepaald met de gemeenten en vooral met de inwoners. Blijkbaar heeft het Rijk daar een andere mening over en die plaatst hele gebieden nu voor een voldongen feit door gewoon plekken aan te wijzen, zonder invloed van buitenaf. Onze gemeenteraad heeft zich in meerderheid uitgesproken tegen windturbines in onze gemeente, maar dat heeft dus geen enkele betekenis.


Met name in Menterwolde, en in hoofdzaak Meeden is het beste voorbeeld van hoe het niet moet. De molens komen daar op 900 meter afstand van de bebouwing. Dat is voor de Partij voor het Noorden onacceptabel. Toch drukt minister Kamp door. Voor het plaatsen van 4 molens in Oldambt zijn wij van mening dat de gemeente samen met de dorpsbelangenverenigingen het onderste uit de kan moeten halen als het gaat om compensatie. Compensatie wat ten goede moet komen aan de aanliggende dorpen.

Jurrie Nieboer, fractievoorzitter

Even bijpraten.......

Even bijpraten.......
  Tegen de tijd dat u dit bericht leest is oktober al weer een stuk op weg. Nog ruim 2 maanden en we staan weer in een nieuw jaar. Het was weer een maand waarin de politiek niet stilzat, ook niet in Oldambt. Slecht nieuws is het afketsen van het Akkoord van Westerlee. Een aantal ego’s heeft niet door dat het anders moet in Oost Groningen en denken dat de wereld alleen om hen draait…
 

Even bijpraten .........

Even bijpraten .........
Op het moment dat u dit leest zijn de meeste mensen weer terug van vakantie. Ik hoop dat u een fijne vakantie hebt gehad. Het politiek reces is weer voorbij en de eerste commissievergaderingen zijn al weer achter de rug. Op het moment dat ik dit stukje tik zijn er alleen in onze gemeente al ruim 1100 meldingen van schade aan woningen door bevingen.   Jaren geleden pleitte de Partij voor…