Gepubliceerd op:
TAKENDISCUSSIE

 

 

NA 6 jaar staat eindelijk de takendiscussie op de agenda. Maar eigenlijk mag dit geen

takendiscussie meer heten. Het is meer een discussie over de veranderende rol van de

gemeente en haar inwoners. Meer overlaten aan de inwoners. Wat willen ze zelf graag, en

hoe kunnen ze dat zelf realiseren. Er gebeuren in de verschillende dorpen en wijken al

vreselijk veel mooie zaken als het gaat om de leefbaarheid.

Het is nu zaak om goede afspraken met elkaar te maken hieromtrent.

In het raadsvoorstel staan een aantal zaken waarmee we aan de slag gaan.

Belangrijkste in dit hele proces is een uitmuntende communicatie tussen enerzijds gemeente

en anderzijds dorpen en wijken. Het aanstellen van dorpswethouders en contactambtenaren

spreekt ons erg aan. Dorpen en wijken eigen budget geven kan zeker bijdragen aan het

samen ontplooien van mooie initiatieven. Budget om te komen tot een visie en budget om

te experimenteren, zelf bepalen waar de prioriteiten moeten liggen.

De PvhN vindt het vanzelfsprekend dat de gemeente fungeert als soort van schild.

Een soort van schild als het gaat om te faciliteren, ondersteunen en bewaken. Met bewaken

bedoel ik niet dat je als gemeente politieagentje moet spelen. Kaders worden duidelijk met

elkaar afgesproken.

 

Toch moet volgens de PvhN duidelijk zijn dat dit slechts een eerste stap is. Het voeren van

een zogenaamde takendiscussie vraagt ook een constant werken aan een gemeente

Oldambt 2.0 Een gemeente waarin we samen keuzes maken. Keuzes als het gaat om

voorzieningen. Samen met bijvoorbeeld sportclubs praten over de toekomst. Samen kijken

wat toekomstbestendig is voor alle partijen. De samenleving verandert, wij moeten mee

veranderen. We hebben te maken met o.a. zaken als krimp en vergrijzing, integratie,

digitalisering; dat moeten we blijven monitoren en waar nodig op bijsturen of inspelen.

De Partij voor het Noorden kan instemmen met het voorstel zoals het er ligt. Het zou ons

een lief ding waard zijn als we ook na dit voorstel doorgaan met de gesprekken over dit item.

Dat zou prima kunnen met een werkgroep Takendiscussie. Een werkgroep met

vertegenwoordigers uit alle partijen in de raad, versterkt met de nodige ambtelijke

ondersteuning en onder aanvoering van de wethouders. Het onderwerp Takendiscussie

moet een doorlopend proces worden.

Even bijpraten.......

Even bijpraten.......
  Tegen de tijd dat u dit bericht leest is oktober al weer een stuk op weg. Nog ruim 2 maanden en we staan weer in een nieuw jaar. Het was weer een maand waarin de politiek niet stilzat, ook niet in Oldambt. Slecht nieuws is het afketsen van het Akkoord van Westerlee. Een aantal ego’s heeft niet door dat het anders moet in Oost Groningen en denken dat de wereld alleen om hen draait…
 

Even bijpraten .........

Even bijpraten .........
Op het moment dat u dit leest zijn de meeste mensen weer terug van vakantie. Ik hoop dat u een fijne vakantie hebt gehad. Het politiek reces is weer voorbij en de eerste commissievergaderingen zijn al weer achter de rug. Op het moment dat ik dit stukje tik zijn er alleen in onze gemeente al ruim 1100 meldingen van schade aan woningen door bevingen.   Jaren geleden pleitte de Partij voor…