Terug naar Nieuws Fractie Oldambt

Nieuws vanuit de Raad

Gepubliceerd op:
Nieuws vanuit de Raad

Raad september 2014

 

Synergon 

Na een uitgebreid debat over Synergon werd de zienswijze vastgesteld door de raad. 

Raadslid Mark Kalse hield een prima verhaal over Synergon. Natuurlijk heeft de Partij voor het Noorden zorgen over de financiële situatie bij ons SW bedrijf, anderzijds is er volgens de QuickScan ook veel positiefs gebeurd. Mark benadrukte in zijn verhaal hoe goed gemotiveerd en met hoeveel plezier het merendeel van de werknemers naar hun werk gaan bij HUN bedrijf.

 

Run 2015 

De subsidie voor de Run 2015 werd met instemming van onze partij toegekend. Volgend jaar is een bijzonder jaar voor de Run. Men mag in Winschoten het WK organiseren! Evenementen als de Run zijn volgens ons een visitekaartje voor de gemeente.

 

Winkeltijdenverordening

 De verordening van de winkeltijden werd ook aangenomen. Supermarkten en winkels mogen in principe 52 zondagen per jaar open. Voor supermarkten is dit een uitkomst volgens ons. Gelijke monniken, gelijke kappen. Voor de winkels in het centrum betekend het niet dat men nu 52 zondagen per jaar open gaat. H&N gaat hiervoor een plan opstellen. Wij zijn in ieder geval voorstander hiervan.

 

Afval scheiden loont 

Ook werd er in de september raad gesproken over het scheiden van afval. Zaken als plastic en dranken Cartons worden straks gescheiden opgehaald. Afval wordt NIET gewogen, 18 grijze restafval containers per jaar worden gratis geleegd, hierboven wordt per lediging betaald. Restafval moet teruggaan van 232 kg per jaar naar 131 kg. Als mensen de discipline opbrengen goed te scheiden is men op jaarbasis goedkoper uit. De scheiding wordt na een jaar geëvalueerd. Speciale rekening wordt er gehouden met mensen die incontinentieluiers gebruiken.

Evelien Oudhoff, die afval in haar portefeuille heeft, vroeg speciale aandacht voor de minima en een evaluatie. 

Tot zover even enkele punten uit de raad van september. 

Jurrie Nieboer

Fractievoorzitter 

Even bijpraten.......

Even bijpraten.......
  Tegen de tijd dat u dit bericht leest is oktober al weer een stuk op weg. Nog ruim 2 maanden en we staan weer in een nieuw jaar. Het was weer een maand waarin de politiek niet stilzat, ook niet in Oldambt. Slecht nieuws is het afketsen van het Akkoord van Westerlee. Een aantal ego’s heeft niet door dat het anders moet in Oost Groningen en denken dat de wereld alleen om hen draait…
 

Even bijpraten .........

Even bijpraten .........
Op het moment dat u dit leest zijn de meeste mensen weer terug van vakantie. Ik hoop dat u een fijne vakantie hebt gehad. Het politiek reces is weer voorbij en de eerste commissievergaderingen zijn al weer achter de rug. Op het moment dat ik dit stukje tik zijn er alleen in onze gemeente al ruim 1100 meldingen van schade aan woningen door bevingen.   Jaren geleden pleitte de Partij voor…