Terug naar Nieuws Fractie Oldambt

Nieuwe steunfractieleden

Gepubliceerd op:
Nieuwe steunfractieleden

De steunfractie Oldambt is sinds kort behoorlijk uitgebreid. Het is goed om te zien dat gemeentepolitiek leeft bij onze inwoners.

We verwelkomen Hans Roozendaal, Jeanet Roozendaal-van Dijk, Gert van der Veen en Claudia Musch dan ook van harte. Zij gaan een tijdje met ons meelopen om te kijken of het hun wat lijkt om in de politiek mee te draaien. Allen zijn zeer actief in de gemeenschap op verschillende gebieden. Ook op politiek gebied waren ze al aan het meepraten met ons wat wij van harte toejuichen. Wij heten julliedan ook van harte welkom binnen onze fractie.

We stomen op naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en hopen dat jullie het naar de zin hebben binnen onze club.

Even bijpraten.......

Even bijpraten.......
  Tegen de tijd dat u dit bericht leest is oktober al weer een stuk op weg. Nog ruim 2 maanden en we staan weer in een nieuw jaar. Het was weer een maand waarin de politiek niet stilzat, ook niet in Oldambt. Slecht nieuws is het afketsen van het Akkoord van Westerlee. Een aantal ego’s heeft niet door dat het anders moet in Oost Groningen en denken dat de wereld alleen om hen draait…
 

Even bijpraten .........

Even bijpraten .........
Op het moment dat u dit leest zijn de meeste mensen weer terug van vakantie. Ik hoop dat u een fijne vakantie hebt gehad. Het politiek reces is weer voorbij en de eerste commissievergaderingen zijn al weer achter de rug. Op het moment dat ik dit stukje tik zijn er alleen in onze gemeente al ruim 1100 meldingen van schade aan woningen door bevingen.   Jaren geleden pleitte de Partij voor…