Terug naar Nieuws Fractie Oldambt

Kijk met een heldere blik naar de wereld

Gepubliceerd op:
Kijk met een heldere blik naar de wereld


Noodopvang, permanent AZC, crisisopvang en tal van kreten vormen al maanden het nieuws in Oldambt en verre omstreken.
De Partij voor het Noorden wil duidelijk zijn als het gaat om opvang van vluchtelingen. We moeten mensen helpen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld. We moeten ze een voorlopig thuis bieden.
Mijn maag draait zich om als ik de beelden zie van vluchtende mensen die met kleine kinderen onder de arm, in kleine bootjes, de oversteek wagen en daarbij soms de dood vinden. Als ik de beelden zie van de steden in Syrië, waar werkelijk niets meer omhoog staat weet ik overduidelijk dat wij hier een taak hebben. Onze taak is om deze mensen te helpen.

In de diverse media zie je voor en tegenstanders met allerlei filmpjes, foto’s en stukjes elkaar te overtuigen waarom we wel of juist geen vluchtelingen toe moeten laten. Een middenweg is ver te zoeken.
De voorstanders praten alles goed en steken hun kop in het zand als het gaat om eventuele misstanden. Alles is goed en er gaat niets mis.

De tegenstanders doen aan volksmennerij en delen allerlei maffe beweringen, teksten en filmpjes van obscure websites zonder te checken of hier een kern van waarheid in zit. Alles is fout en er gaat niets mis.
Maar waarom niet met een heldere blik naar het vluchtelingenprobleem kijken?
Natuurlijk gaat er veel goed en natuurlijk gaat er ook veel mis. En ik vind het heel begrijpelijk dat je, als je in Beerta woont, ineens 1000 nieuwe buren krijgt, daar ongerust over bent. En laten we één ding heel duidelijk uitspreken! Ongerust is iets anders dan racistisch.
De heldere blik betekent voor de Partij voor het Noorden dat we vooral met elkaar in gesprek moeten blijven. En dat doet dit college prima. Maandelijks een avond in De Stallen waar je al je vragen kwijt kunt. Maar ook de problemen benoemen die er wel zijn of kunnen zijn. Oog hebben voor veiligheid voor zowel de omwonenden als de bewoners. Ook duidelijk zijn richting de bewoners over de normen en waarden die hier gelden. Er mag geen twijfel over bestaan dat mensen die hier te gast zijn, die zich niet aan onze normenen waarden kunnen houden hierop aan moeten worden gesproken. Kunnen ze daarin niet meegaan dan is er hier geen plaats. Ook niet tijdelijk.
Het COA, de organisatie die de vluchtelingenopvang regelt en organiseert moet zich goed realiseren dat draagvlak onder de bevolking staat of valt met het nakomen van afspraken. Simpel zat. En daar zullen we ze ook aan moeten houden.

Jurrie Nieboer
Fractievoorzitter Partij voor het Noorden.

Even bijpraten.......

Even bijpraten.......
  Tegen de tijd dat u dit bericht leest is oktober al weer een stuk op weg. Nog ruim 2 maanden en we staan weer in een nieuw jaar. Het was weer een maand waarin de politiek niet stilzat, ook niet in Oldambt. Slecht nieuws is het afketsen van het Akkoord van Westerlee. Een aantal ego’s heeft niet door dat het anders moet in Oost Groningen en denken dat de wereld alleen om hen draait…
 

Even bijpraten .........

Even bijpraten .........
Op het moment dat u dit leest zijn de meeste mensen weer terug van vakantie. Ik hoop dat u een fijne vakantie hebt gehad. Het politiek reces is weer voorbij en de eerste commissievergaderingen zijn al weer achter de rug. Op het moment dat ik dit stukje tik zijn er alleen in onze gemeente al ruim 1100 meldingen van schade aan woningen door bevingen.   Jaren geleden pleitte de Partij voor…