Terug naar Nieuws Fractie Oldambt

Even bijpraten.......

Gepubliceerd op:
Even bijpraten.......

 

Tegen de tijd dat u dit bericht leest is oktober al weer een stuk op weg. Nog ruim 2

maanden en we staan weer in een nieuw jaar. Het was weer een maand waarin de

politiek niet stilzat, ook niet in Oldambt. Slecht nieuws is het afketsen van het Akkoord

van Westerlee. Een aantal ego’s heeft niet door dat het anders moet in Oost Groningen

en denken dat de wereld alleen om hen draait. Grootste verliezers zijn de werkzoekenden

en de werknemers in de twee SW bedrijven in de regio. Belachelijk dat men dat niet door

heeft. Gelukkig heeft Staatssecretaris Klijnsma de overige 5 gemeenten groen licht

gegeven voor een werkgelegenheidsplan voor Oost Groningen. Nu samen de schouders

eronder en zorgen voor duurzame banen in ons prachtig gebied.

 

Verder was er natuurlijk het nieuws over de uitspraak van de Raad van State waarin de

komst van de Wereldbazar werd tegengehouden. Wederom jammer voor het gebied waar

we elke arbeidsplaats goed kunnen gebruiken. Gelukkig heeft de wethouder toegezegd

met de Provincie en de initiatiefnemers in gesprek te gaan.

 

Goed nieuws is er gelukkig ook. Een prima begroting 2017 ligt voor met ruimte voor een

aantal wezenlijk belangrijke zaken. Zo willen we het aantal stadswachten uitbreiden, als

het even kan met meer taken. Vanuit heel Oldambt is er een schreeuw om meer

handhaving als het gaat om verkeersveiligheid. Ook dat kan een belangrijke taak worden

voor onze zogenaamde boa's.

 

Ook komt er 5 miljoen beschikbaar voor verbetering aan

openbare ruimten (riolen, bruggen, straatverlichting e.d.), meer geld voor

groenonderhoud, €650.000 voor het op niveau houden van huishoudelijke hulp, gaat de

OZB niet omhoog en tot slot een zorgpolis voor alle inwoners van Oldambt met een

inkomen tot 130% van het bijstandsniveau. Kortom, ruimte voor zaken waar we allemaal

baat bij hebben.

Het is oktober 2016. In maart 2018 mag u weer naar de stembus voor een

nieuwe gemeenteraad.

Politiek gaat altijd over mensen! Juist omdat het over mensen gaat is het ook zo

leuk. Mocht u meer hierover willen weten of bij ons meepraten en meehelpen?

We stomen op naar de gemeenteraadverkiezingen 2018 en kunnen uw hulp

goed gebruiken.

Op onze website www.partijvoorhetnoorden.nl kunt u onder het kopje

‘Oldambt’ onze mailadressen vinden. Mail mij als u interesse hebt! U bent

welkom om eens van gedachten te wisselen met mij.

Even bijpraten .........

Even bijpraten .........
Op het moment dat u dit leest zijn de meeste mensen weer terug van vakantie. Ik hoop dat u een fijne vakantie hebt gehad. Het politiek reces is weer voorbij en de eerste commissievergaderingen zijn al weer achter de rug. Op het moment dat ik dit stukje tik zijn er alleen in onze gemeente al ruim 1100 meldingen van schade aan woningen door bevingen.   Jaren geleden pleitte de Partij voor…
 

Beschouwingen 2016-2017

Beschouwingen 2016-2017
  Normaliter beginnen we de AB altijd met het bedanken van de ambtenaren en het college voor alle onderliggende stukken bij de AB, maar dat heeft dit jaar geen zin. Er ligt geen Kadernota onder. Toch past volgens ons een compliment voor het ambtelijk apparaat voor de inzet van het afgelopen politiek jaar. Deze beschouwingen zullen wat ons betreft in het teken staan van een korte terugbli…