Terug naar Nieuws Fractie Oldambt

Even bijpraten .........

Gepubliceerd op:
Even bijpraten .........

Op het moment dat u dit leest zijn de meeste mensen weer terug van vakantie. Ik hoop

dat u een fijne vakantie hebt gehad. Het politiek reces is weer voorbij en de eerste

commissievergaderingen zijn al weer achter de rug.

Op het moment dat ik dit stukje tik zijn er alleen in onze gemeente al ruim 1100

meldingen van schade aan woningen door bevingen.

 

Jaren geleden pleitte de Partij voor het Noorden al voor onderzoek naar de bevingen in

onze provincie en de relatie tot de gaswinning. We werden uitgelachen, met name door

de NAM, maar ook door de grote landelijke partijen.

Ook pleitte de Partij voor het Noorden toen al voor een eerlijke verdeling van de

aardgasbaten waaruit economische en infrastructurele ontwikkelingen in ons gebied

konden worden gerealiseerd. (iets waarmee nu ex gedeputeerde Moorlag de sier mee

gaat maken in de Tweede Kamer, mocht hij worden verkozen)

Jarenlang zijn we in Groningen beduveld door de NAM en de regering in Den Haag. Er is

nu veel aandacht vanuit Den Haag voor Groningen, maar nog steeds zet het geen zoden

aan de dijk. Er is voor miljarden aan aardgas uit de bodem gehaald en een evenredige

compensatie heeft nooit plaatsgevonden. Laat staan een risico-inschatting over wat er

zou kunnen gebeuren als je zoveel gas uit de bodem haalt.

Partij voor het Noorden Statenlid Be Zwiers pleit nog in elk debat voor een aardgasfonds

en krijgt tergend langzaam meer partijen en mensen mee. Het besef komt wel erg

langzaam.

Onvoldoende huizen worden hersteld, als je in bepaalde gemeenten woont loop je nog

steeds tegen een muur bij schademeldingen bij het Centrum Veilig Wonen. Één stap

vooruit is vaak ook weer twee stappen achteruit.

 

In augustus heb ik samen met burgemeester Pieter Smit de familie Tepper bezocht. De

familie Tepper woont in Scheemdermeer en hun prachtige woonboerderij vertoont

rondom enorme scheuren, waarschijnlijk door de bevingen en vermoedelijk ten gevolge

van de gaswinning. De voordeur mag niet meer worden gebruikt omdat het volgens een

expert niet meer veilig is. Een expert waarvoor ze zelf duizenden euro’s hebben betaald.

Tepper is één van de vele roepende in de woestijn. De NAM, CVW en alle instanties die

met de schadeafhandeling te maken hebben zijn ziende blind en doof of wijzen naar

elkaar. Het woord ‘kastje’ en ‘muur’ komt bij mij naar boven. De schade is in 2014!!

gemeld bij de NAM en tot vandaag de dag is er nog niemand wezen kijken.

In en in triest als je ziet dat je woning onder je kont wegzakt en je geen gehoor krijgt bij

de instanties die het op moeten lossen, laat staan als je erover nadenkt dat deze woning

je kapitaal is wat je bezit.

Als ik dan zo kijk naar het huis van de familie Tepper begrijp ik de onmacht waardoor

deze mensen worden overvallen. Vechten tegen (wind)molens zou ik haast zeggen, maar

dat is weer een heel ander politiek item.

Zowel burgemeester Smit als ondergetekende hebben de familie Tepper aangegeven dat

we urgentie gaan vragen voor hun enorm probleem bij het Centrum Veilig Wonen.

Of het helpt? Geen idee, maar we doen het toch. Ik hou u op de hoogte, wetende dat er

nog zoveel gezinnen als de familie Tepper zijn in onze gemeente en provincie die hier

heel moedeloos van worden.

 

PS. Na ons bezoek en de mail van de burgemeester heeft de familie Tepper te

horen gekregen dat al op 2 september een schade-expert hun woning gaat

bekijken. Op het moment dat ik dit schrijf is dat gebeurd.

Er werd door het CVW meteen duidelijk gemaakt dat er geen sprake was om dit

versneld af te handelen. Er ligt geen opdracht daartoe van de NAM. Ronduit

schandalig en bizar. Wordt vervolgd.

 

Politiek gaat altijd over mensen! Juist omdat het over mensen gaat is het ook zo leuk.

Mocht u meer hierover willen weten of bij ons meepraten en meehelpen? We stomen op

naar de gemeenteraadverkiezingen 2018.

Op onze website www.partijvoorhetnoorden.nl kunt u onder het kopje ‘Oldambt’ onze

mailadressen vinden. Mail mij als u interesse hebt! U bent welkom!

Even bijpraten.......

Even bijpraten.......
  Tegen de tijd dat u dit bericht leest is oktober al weer een stuk op weg. Nog ruim 2 maanden en we staan weer in een nieuw jaar. Het was weer een maand waarin de politiek niet stilzat, ook niet in Oldambt. Slecht nieuws is het afketsen van het Akkoord van Westerlee. Een aantal ego’s heeft niet door dat het anders moet in Oost Groningen en denken dat de wereld alleen om hen draait…
 

Beschouwingen 2016-2017

Beschouwingen 2016-2017
  Normaliter beginnen we de AB altijd met het bedanken van de ambtenaren en het college voor alle onderliggende stukken bij de AB, maar dat heeft dit jaar geen zin. Er ligt geen Kadernota onder. Toch past volgens ons een compliment voor het ambtelijk apparaat voor de inzet van het afgelopen politiek jaar. Deze beschouwingen zullen wat ons betreft in het teken staan van een korte terugbli…