Terug naar Nieuws Fractie Oldambt

Even bijpraten ( maart 2016 )

Gepubliceerd op:
Even bijpraten ( maart 2016 )

 

Allereerst was er in de commissie SWI van februari aandacht voor het evaluatierapport over de bouw van de Klinker. De Partij voor het Noorden had, evenals veel andere partijen, een aantal kritische vragen hierover. Het rapport, geschreven door het college, gaf een duidelijk beeld van de lange weg van beginpunt tot opening van ons theater. De Partij voor het Noorden heeft in 2011 tegen de bouw gestemd omdat we ons toen al, en nog steeds, zorgen maken over de exploitatie. De directie van de Klinker zal flink aan de bak moeten om uit te komen met het afgesproken exploitatiebedrag van de gemeente. Natuurlijk blijven we dat met gezonde belangstelling volgen.

Begin maart zijn raadslid Eveline Oudhoff en ondergetekende op werkbezoek geweest bij Kinderopvang Winschoten, in de volksmond KiWi. Directrice Henriette Beukema had ons uitgenodigd om eens bij te praten over de veranderingen in de kinderopvang voor de komende jaren. We hebben een interessant gesprek gehad. Bij KiWi zijn ruim 200 kinderen ondergebracht in een mooie locatie aan de Zaanstraat.

 

Jurrie Nieboer Fractievoorzitter

Even bijpraten.......

Even bijpraten.......
  Tegen de tijd dat u dit bericht leest is oktober al weer een stuk op weg. Nog ruim 2 maanden en we staan weer in een nieuw jaar. Het was weer een maand waarin de politiek niet stilzat, ook niet in Oldambt. Slecht nieuws is het afketsen van het Akkoord van Westerlee. Een aantal ego’s heeft niet door dat het anders moet in Oost Groningen en denken dat de wereld alleen om hen draait…
 

Even bijpraten .........

Even bijpraten .........
Op het moment dat u dit leest zijn de meeste mensen weer terug van vakantie. Ik hoop dat u een fijne vakantie hebt gehad. Het politiek reces is weer voorbij en de eerste commissievergaderingen zijn al weer achter de rug. Op het moment dat ik dit stukje tik zijn er alleen in onze gemeente al ruim 1100 meldingen van schade aan woningen door bevingen.   Jaren geleden pleitte de Partij voor…