Terug naar Nieuws Fractie Oldambt

Beschouwingen 2016-2017

Gepubliceerd op:
Beschouwingen 2016-2017

 

Normaliter beginnen we de AB altijd met het bedanken van de ambtenaren en het college

voor alle onderliggende stukken bij de AB, maar dat heeft dit jaar geen zin. Er ligt geen

Kadernota onder. Toch past volgens ons een compliment voor het ambtelijk apparaat voor

de inzet van het afgelopen politiek jaar.

Deze beschouwingen zullen wat ons betreft in het teken staan van een korte terugblik en

een vooruitblik naar 2017-2018.

 

De huidige coalitie zit nu twee jaar en we hebben nog twee jaar te gaan tot de verkiezingen

in 2018.

Kijkend naar het coalitieprogramma ‘Samen sterk, sociaal aan het werk voor Oldambt’,

kunnen we concluderen dat er al veel is gerealiseerd de afgelopen twee jaar, veel in gang is

gezet en er nog wat zaken te doen zijn.

Met de wethouders vd Aker, Broekhuizen, Swagerman, Boon en burgemeester Smit heeft

dit gemeentebestuur de afgelopen twee jaar laten zien een stabiel en sociaal

gemeentebestuur te vormen. Stabiliteit en rust is ook waar de gemeente en haar inwoners

het meeste bij gebaat zijn. Landelijk gezien wordt er al zoveel over de schutting gegooid door

onze regering waar gemeenten zich maar mee moeten redden. Zware taken als bijvoorbeeld

de decentralisaties. De coalitie kenmerkt zich ons inziens door een goede samenwerking,

vaak ook met de overige partijen in de raad.

Het draait op lokaal niveau ook steeds vaker om de poppetjes dan om de partijen. Het heeft

op gemeentelijk niveau nagenoeg weinig meer te maken met de politieke partijen maar met

de mensen erachter. Goed samenwerken heeft alles te doen met vertrouwen. Vertrouwen in

je partners. Vertrouwen in de mensen.

De afgelopen jaren zijn er een aantal zaken prima in gang gezet of gecontinueerd.

Ik noem de decentralisaties, het in stand houden van het huidige niveau minimabeleid,

iedereen de zorg blijven geven die hij of zij nodig heeft, de vernieuwing van de binnenstad,

het daaraan verbonden vrij parkeren, de afvalscheiding, de financiële huishouding van de

gemeente die op orde is, de aanpak rond Synergon, de ontwikkeling van het havengebied in

Winschoten, Duits taalonderwijs op basisscholen, de brede school in Scheemda, goed

bibliotheekwerk, lezen is immers belangrijk, een blijvende inzet op drugs en drankverslaving

onder jeugd, aanpak huiselijk geweld en natuurlijk de takendiscussie die naadloos zal

moeten aansluiten op het dorps en wijkgericht werken. Ook wil ik burgemeester Smit

complimenteren met zijn tomeloze inzet voor alles wat te maken heeft met de

aardgaswinning en de daaruit voortkomende ellende.

Daarnaast past er ook een compliment aan onze eigen inwoners voor de genereuze opvang

van vluchtelingen in de noodopvang bij Beerta/Blauwestad.

Wat willen wij als partij nog graag zien in de komende jaren?

Een uitgewerkte visie op sport en de sportaccommodaties. We moeten samen nadenken

over de toekomst van de sportclubs, samen MET de clubs. Willen we tussen nu en 5 jaar een

omnipark realiseren voor meerdere sportverenigingen?

Het ontwikkelen van zonnepanelenparken in onze gemeente, er is een initiatief, maar het

komt nog niet echt van de grond. Duurzaamheid moet een grote rol blijven, zoniet een nog

grotere rol gaan spelen in onze gemeente. De PvhN is er dan ook zeer content mee dat onze

motie voor een duurzaamheidfonds door alle partijen is ondersteund.

Een ruimere inzet van boa’s voor hele gemeente is volgens de Partij voor het Noorden heel

belangrijk. Kijken of deze mensen ook iets kunnen betekenen in de handhaving. We weten

allemaal dat op gebied van verkeersveiligheid het handhaven geen prioriteit is van de politie.

Ook kunnen boa’s nog meer ingezet worden op o.a. de koopavond en de zaterdag in het

koopcentrum.

Het realiseren van snel internet in zowel gemeente als provincie is volgens de Partij voor het

Noorden van hoog economisch belang voor ons leefgebied. Sectoren als landbouw en zorg,

maar ook talloze andere bedrijven zitten hier om te springen. Sterker nog, hun toekomst

hangt er van af. Deze ontwikkeling en realisering gaat voor de Partij voor het Noorden dan

ook allemaal veel te langzaam. Stichting Oldambt Verbindt is al vanaf 2011 bezig met de

realisatie. Onlangs sprak de gedeputeerde Brouns de magische bezwering uit “Heel

Groningen beschikt voor het eind van 2018 over snel internet”, maar wanneer gaat die

nodige spade daarvoor nu werkelijk ook de grond in?

Tot slot nog een tweetal zaken waar we snelheid mee moeten maken, de realisatie van het

ondernemersloket moet voltooid worden (Sinds vrijdag 17 juni digitaal in de lucht)  en de dierenwelzijnnota moet er ook snel komen.

Kortom, we kunnen de komende jaren nog wel even vooruit.

Dank u voorzitter.

20 juni 2016

Even bijpraten.......

Even bijpraten.......
  Tegen de tijd dat u dit bericht leest is oktober al weer een stuk op weg. Nog ruim 2 maanden en we staan weer in een nieuw jaar. Het was weer een maand waarin de politiek niet stilzat, ook niet in Oldambt. Slecht nieuws is het afketsen van het Akkoord van Westerlee. Een aantal ego’s heeft niet door dat het anders moet in Oost Groningen en denken dat de wereld alleen om hen draait…
 

Even bijpraten .........

Even bijpraten .........
Op het moment dat u dit leest zijn de meeste mensen weer terug van vakantie. Ik hoop dat u een fijne vakantie hebt gehad. Het politiek reces is weer voorbij en de eerste commissievergaderingen zijn al weer achter de rug. Op het moment dat ik dit stukje tik zijn er alleen in onze gemeente al ruim 1100 meldingen van schade aan woningen door bevingen.   Jaren geleden pleitte de Partij voor…