info@partijvoorhetnoorden.nl | oldambt@partijvoorhetnoorden.nl 06 - 401 854 10

Naar Oldambt

Nieuws

Partij voor het Noorden onderhandelt mee over nieuw College Oldambt

Partij voor het Noorden onderhandelt mee over nieuw College Oldambt
De Partij voor het Noorden mag mee onderhandelen over een nieuw College in de gemeente Oldambt. Samen met De PVDA, SP en VVD gaat de Partij voor het Noorden komende weken onderhandelen. Informateurs Rika Pot en Peter Verschuren zijn met dat advies gekomen. De Partij voor het Noorden is een hele trouwe coalitiepartner geweest afgelopen 4 jaar, aldus de SP. De Partij voor het Noorden is blij met het…
 

PvhN dient Wob verzoek in bij minister Ollongren aangaande herindeling Groningen, Haren en Ten Boer

PvhN dient Wob verzoek in bij minister Ollongren aangaande herindeling Groningen, Haren en Ten Boer
Fractievoorzitter Be Zwiers heeft vandaag namens de Partij voor het Noorden een Wob verzoek ingediend bij Minister Ollongren van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties. (BZK) Het Wob verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) heeft betrekking op de contacten die er zijn geweest tussen de Provincie Groningen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) inzake de situatieschet…
 

Open brief naar Tweede Kamer inzake uitblijven beantwoording schriftelijke vragen Provincie Groningen

Open brief naar Tweede Kamer inzake uitblijven beantwoording schriftelijke vragen Provincie Groningen
Het College van Gedeputeerde Staten weigert voorlopig schriftelijke vragen tijdig te beantwoorden van de Partij voor het Noorden. Dit is nog nooit eerder voor gekomen in de historie van onze partij. De schriftelijke vragen zijn ingediend op 9 maart jl. Het College van Gedeputeerde Staten heeft doorgaans maximaal 4 weken de tijd om schriftelijke vragen te beantwoorden van een gekozen politieke part…
 

Vertrek Gerard Kemkers Topsportcentrum Groningen roept vragen op!

Vertrek Gerard Kemkers Topsportcentrum Groningen roept vragen op!
De Partij voor het Noorden heeft in december 2015 ingestemd met het ontbrekende subsidiebedrag van 700.000 euro voor het Topsportcentrum in Groningen. Er was wel enige twijfel voor het verstrekken van deze subsidie. Echter topsportdirecteur Gerard Kemkers heeft ons met een heel warm pleidooi overtuigt van de goede en belangrijke toekomst van het Topsportcentrum voor Groningen. Niet alleen FC Groni…
 

Felicitaties aan lokale partijen!

Felicitaties aan lokale partijen!
Het bestuur van de Partij voor het Noorden feliciteert de lokale partijen allerhartelijkst met de geweldige overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart jl. De onafhankelijken zijn nog groter geworden in Nederland en wederom de grootste in de gemeenteraden. Een hele serieuze factor waar de gevestigde landelijke politieke partijen rekening mee moeten houden. Wij gaan niet meer weg! Nat…
 

Schriftelijke vragen verkeersveiligheid langs kanalen in provincie Groningen.

Schriftelijke vragen verkeersveiligheid langs kanalen in provincie Groningen.
De Partij voor het Noorden maakt zich zorgen over het aantal dodelijke verkeersongevallen in de provincie Groningen, waarbij sprake is van verdrinking in een auto. Groningen kent veel plekken waar wegen en kanalen elkaar kruisen. Ook lopen wegen soms parallel aan kanalen, waardoor er gevaar bestaat voor het te water raken van een auto of andere voertuig. In sommige gevallen kan een vangrail uitkom…
 

Partij voor het Noorden eist vertrek Kamp

Partij voor het Noorden eist vertrek Kamp
Het naar buiten gekomen concept rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de gaswinning in Groningen is voor dePartij voor het Noorden aanleiding het vertrek te eisen van de verantwoordelijke minister Kamp. De Onderzoeksraad bevestigt namelijk wat de Partij voor het Noorden al bij herhaling naar voren heeft gebracht, namelijk dat er eenvolstrekte onbalans is tussen enerzijds…
 

Lijstduwer Jan Uitham 90 jaar !

Lijstduwer Jan Uitham 90 jaar !
Onze lijstduwer Jan Uitham is 2 januari, 90 jaar geworden! De Partij voor het Noorden wilde graag stilstaan bij dit heugelijke feit. Jan Uitham is sinds de oprichting van de Partij voor het Noorden in 2002 betrokken als lijstduwer. Jan werd getracteerd op een mand met streekproducten overhandigd door Be Zwiers (lijsttrekker van PvHN) en kreeg een muzikale aubade van 3 originele alphoornblazer…