Terug naar In de pers

’Verpaupering is onacceptabel’

Gepubliceerd op:
’Verpaupering is onacceptabel’

29 augustus 2012,  Wethouder praat met eigenaren lege panden.


Winschoten  Door Marcel Looden

De leegstand en ververpaupering
in de Blijhamsterstraat
inWinschoten is onacceptabel voor
de gemeentebestuurders van Oldambt.
Door met de eigenaren van
de betreffende panden te praten,
wil wethouder Hans Polman een
einde aan die situatie maken.
De verpaupering is er met name
in het deel van de Blijhamsterstraat
nabij het Marktplein. Leegstaande
huizen en dichtgetimmerde ramen
bepalen het straatbeeld. Elders in
het centrum is die leegstand en
verpaupering er ook.
Dat was onlangs voor de Partij
voor het Noorden in de gemeenteraad
van Oldambt aanleiding om
aan de bel te trekken.
"Het college van B enW
vindt deze situatie ook
niet aanvaardbaar", zegt
wethouder Polman. "Het
is duidelijk dat ’de markt’
deze toestand niet oplost.
En daarom praat ik numet
de eigenaren van leegstaande
en verpauperde
panden. Niet alleen van panden in
de Blijhamsterstraat, maar ook in
de directe omgeving."
De PvdA’er zegt dat in overleg
wordt gezocht naar creatieve manieren
om de panden op te knappen
en een nieuwe invulling te geven.
"Het aan elkaar trekken van
panden waardoor er één, groter
pand ontstaat, is een mogelijkheid.
Voor wat de invulling betreft kun
je denken aan een dienstverlenende
functie. Een WMO-winkel bijparel
van S
voorbeeld." In zo’n winkel
kunnen bezoekers
informatie krijgen over
voorzieningen die in het
kader van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning
(WMO) worden
verstrekt.
Polman zegt dat de eigenaren
bereid zijn aan
de situatie een einde te maken en
dat de gemeente zoveel mogelijk
haar medewerking verleent.Waarbij
geldelijke steun er niet inzit.
Dwingend optreden kan de gemeente
ook niet, tenzij een leegstaand
pand gevaar oplevert. Polman
hoopt dat in goed overleg een
oplossing wordt gevonden. "Daar
ben ik optimistisch over, ik verwacht
dat er snel een plan ligt."
@ marcel.looden@dvhn.nl

Vragen aan college over publikaties Biomassa Watertorenstraat Winschoten.

Vragen aan college over publikaties Biomassa Watertorenstraat Winschoten.
 
 

De Partij voor het Noorden heeft aan het college vragen gesteld over de gevaarlijke verkeerssituatie aan het Hommesplein.

 De Partij voor het Noorden heeft aan het college vragen gesteld over de gevaarlijke verkeerssituatie aan het Hommesplein.
Voor het Dollard College aan het Hommesplein ligt een fietspad. Daar wordt door de schoolgaande jeugd (logischerwijs) volop gebruik van gemaakt. Er is vanuit de Huisartsengroepspraktijk Hommesplein al enkele keren melding gemaakt dat het fietspad op een meer dan onverantwoorde manier uitkomt op de weg. Dit heeft, met name als de lesuren afgelopen zijn, al tot gevaarlijke situaties geleid. De fiets…