Terug naar In de pers

De Partij voor het Noorden heeft aan het college vragen gesteld over de gevaarlijke verkeerssituatie aan het Hommesplein.

Gepubliceerd op:
 De Partij voor het Noorden heeft aan het college vragen gesteld over de gevaarlijke verkeerssituatie aan het Hommesplein.

Voor het Dollard College aan het Hommesplein ligt een fietspad. Daar wordt door de schoolgaande jeugd (logischerwijs) volop gebruik van gemaakt. Er is vanuit de Huisartsengroepspraktijk Hommesplein al enkele keren melding gemaakt dat het fietspad op een meer dan onverantwoorde manier uitkomt op de weg. Dit heeft, met name als de lesuren afgelopen zijn, al tot gevaarlijke situaties geleid. De fietsers komen in grote getale de rijbaan op en ook nog voor een bocht.

Tot op heden is er niet gereageerd op deze signalen. In de directe omgeving wordt hard gewerkt aan het wegenstelsel (Gaslaan). Het zou een kleine ingreep zijn om het fietspad aan te sluiten op het fietspad van de Stikkerlaan. Die ruimte is er ook.

Misschien kan de gemeente in samenwerking met de daar aanwezige aannemer (of zelf) deze situatie wijzigen.

Onze vragen:

1. Waarom is er niet voor de genoemde, vrij simpele oplossing gekozen?

2. Kan de portefeuillehouder kijken of dit om te leggen is?

3. Is de wethouder het met de Partij voor het Noorden eens dat dit een gevaarlijke situatie oplevert?

Vragen aan college over publikaties Biomassa Watertorenstraat Winschoten.

Vragen aan college over publikaties Biomassa Watertorenstraat Winschoten.
 
 

Partij voor het Noorden-kandidatenlijst klaar!

Partij voor het Noorden-kandidatenlijst klaar!
De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 van de Partij voor het Noorden is compleet. Eerder al maakte de partij bekend dat Jurrie Nieboer tot lijsttrekker is verkozen. De lijst telt maar liefst 13 namen uit heel Oldambt. Lijsttrekker Nieboer is trots op de mooie lijst, hiermee gaan we vol vertrouwen de verkiezingen in.  Jurrie Nieboer  Mark Kalse   …