Vakantie

Zomerreces


De komende weken staat het vergaderen op een laag pitje. Vreemd om dat 
nu te schrijven, na weken  van online vergaderen. De politieke agenda 
werd een aantal  weken  geleden leeg geveegd door de coronapandemie.
En nog steeds zijn we er niet doorheen. Nog steeds moeten we alert zijn 
en de maatregelen in acht nemen. Een rare onwerkelijke tijd waarin we 
ons aan moeten passen. De Partij voor het Noorden blijft natuurlijk ook in
het reces gewoon benaderbaar voor de inwoners van Oldambt. Zoals u
van ons gewend bent.


Kadernota


Op 29 juni is in Oldambt de laatste politieke vergadering, ook wel de
Algemene Beschouwingen genoemd. Partijen geven daar aan de hand van
een Kadernota het college een richting mee voor de
begrotingsvergadering van november 2020. Geen vrolijke Kadernota.
Opnieuw staan we voor keuzes die we eigenlijk niet willen maken.
Moeilijke keuzes, maar ook keuzes die links of rechtsom mensen raken.
Door ernstige tekorten in met name het sociaal domein (Jeugdzorg) krijgt
Oldambt de meerjarenbegroting niet sluitend. Maar wat is het alternatief?
Als we als raad de keuze niet maken zijn de problemen niet opgelost.
Oldambt komt dan onder toezicht te staan. Dan geeft men bijvoorbeeld
vanuit het toezicht aan waar we op kunnen bezuinigen en moeten we
alsnog zelf de keuze maken. Het lost dus niks op om maar te zeggen ‘we
doen het niet meer’. Gelukkig denkt een grote meerderheid in de
gemeenteraad hier ook zo over. Met elkaar de schouders eronder en
Oldambt op termijn weer financieel gezond maken. En dat vooruitzicht is
er ook.


Bezuinigingen


Op het moment van schrijven is het pakket van bezuinigingen nog niet
duidelijk. In de Kadernota zijn de bezuinigingen wel verdeeld over alle
terreinen. Zowel ruimtelijk, sociaal als aan de inkomenkant staan er
voorstellen in. Aan ons om de 29 e juni er iets van te vinden en te bezien of
we voor november nog met alternatieven kunnen komen.


Landelijke politiek

De Partij voor het Noorden voelt zich net als veel andere lokale politieke
partijen in de steek gelaten door de landelijke politiek. Grote tekorten in
o.a. Jeugdzorg en op andere terreinen zijn hier debet aan. Gemeenten
moeten steeds harder knokken om het hoofd boven water te houden. Dit
heeft rechtstreeks gevolgen voor uw (leef)omgeving. En dat baart ons
ernstige zorgen.


Vakantieperiode


Ondanks alle ellende rond de corona willen wij u namens de Partij voor
het Noorden een hele fijne vakantieperiode toewensen. In september zijn
we er weer. Tot dan en blijf gezond.

Partij voor het Noorden Oldambt


Jurrie Nieboer
Kirsten Bos
Mark Kalse
Janet de Wal
John Walters

Partij voor het Noorden op zoek naar nieuwe mensen

Over precies 2 jaar zijn de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in Oldambt.

De Partij voor het Noorden wil graag nu al op zoek naar nieuwe enthousiaste mensen die een rol willen spelen in de Oldambtster politiek.

Dat kan een rol op de voorgrond zijn, maar ook evengoed op de achtergrond.

Ben jij maatschappelijk betrokken en voel je je aangetrokken tot de ideeën en denkbeelden van de Partij voor het Noorden dan ben je welkom om met ons het gesprek aan te gaan.

Het lijkt nog ver weg, maar maart 2022 is het zo. De Partij voor het Noorden maakt sinds 2010 deel uit van de gemeenteraad van Oldambt en sinds 2014 ook van de coalitie. We zijn een open en transparante club mensen met respect voor elkaars mening. Kijk eens op onze website als je meer wilt weten. 

( partijvoorhetnoorden.nl ) afdeling Oldambt, kijk op onze Facebook pagina

( Partij voor het Noorden Oldambt ) of mail mij voor een afspraak. jurrie.nieboer@gemeente-oldambt.nl We vertellen je graag meer hierover. 

Van de wethouder

Van de wethouder

Nieuws van de wethouder

Wie zijn wij...

Even bijpraten
Fractie op werkbezoek

Fractie op werkbezoek

PvhN in wijk en dorp

Algemene beschouwingen

Verkiezingsprogramma

Verkiezingen 2018

Historische haven

In de pers