Terug naar Aardgas en het Noorden

Zwart-Witboek Gaswinning Groningen

Gepubliceerd op:Nog geen bestanden


Het Zwart-Witboek bevat een overzicht van de betekenis die de aardgaswinning voor het Noorden van het land en in het bijzonder voor de provincie Groningen tot nu toe gehad heeft. Vervolgens wordt ingegaan op de maatregelen die wenselijk zijn om de onbalans tussen de lusten en de lasten van de aardgaswinning voor aan de ene kant het Noorden en aan de andere kant het Rijk te herstellen.

 

 


Nog geen bestanden

Het Zwart-Witboek bevat een overzicht van de betekenis die de  aardgaswinning voor het Noorden van het land en in het bijzonder voor de
provincie Groningen tot nu toe gehad heeft. Vervolgens wordt ingegaan  op de maatregelen die wenselijk zijn om de onbalans tussen de lusten en
de lasten van de aardgaswinning voor aan de ene kant het Noorden en aan  de andere kant het Rijk te herstellen.

 

Herwin het vertrouwen van de Groningers, begin met een schone lei!

Herwin het vertrouwen van de Groningers, begin met een schone lei!
SodM Onlangs kregen een aantal partijen het verhaal uitgelegd over het zogenaamde Hazard and Risk Assessment model, de methode om te bepalen welke panden in de provincie in aanmerking komen voor de versterkingsoperatie. Het gaat expliciet om het versterken van panden die schade ondervinden van de gaswinning. De heer Kockelkoren (SodM), lichtte het HRA toe. Dat uitleggen was duidelijk; het HRA wor…
 

PvhN luidt de NOODKLOK

PvhN luidt de NOODKLOK