Terug naar Aardgas en het Noorden

Waarin de Partij voor het Noorden zich onderscheidt ten aanzien van de aardgaswinning in Groningen

Gepubliceerd op:
Waarin de Partij voor het Noorden zich onderscheidt ten aanzien van de aardgaswinning in Groningen

 Al sinds onze oprichting in 2002 hebben wij geëist dat het Noorden een aandeel in de aardgasbaten van het Rijk dient te krijgen. De toegezegde € 1,2 miljard compensatie, waarvan ruim 90% bedoeld is om directe schade te herstellen van de aardgaswinning, hebben wij als volstrekt ontoereikend bestempeld.

Vorig jaar hebben wij onze eis geconcretiseerd:  1% van de totale baten tot nu toe die in Euro’s van 2014 ongeveer € 500 miljard hebben bedragen. Dus € 5 miljard.

 

2 Wij hebben ook al sinds jaar en dag aangedrongen op de vorming van een Gasfonds voor het Noorden, waarin die €5 miljard gestort zou moeten worden.

 

3 Begin vorig jaar hebben wij geëist dat de provincie ook een hand aan de gaskraan dient te krijgen, omdat de veiligheid van de Groningers bij het kabinet niet in goede handen is, en dat daarvoor de Mijnbouwwet dient te worden gewijzigd.

 

4 Omdat wij vinden dat minister Kamp de veiligheid van de Groningers schandelijk verwaarloosd heeft hebben wij inmiddels ook het aftreden van deze minister geëist.

 

5 Omdat het ministerie van E.Z. gedurende vele kabinetten geen evenwichtige regie voert noch ten aanzien van de risico-inschatting, noch ten aanzien van de schadeafwikkeling hebben wij op een parlementaire enquête aangedrongen.

 

6 Als enige partij hebben wij ook een complete boorstop geëist in of nabij bewoonde gebieden.

 

7 Als Partij voor het Noorden zijn wij de enige politieke partij geweest die direct na de aardbeving bij Huizinge  juridische actie om de gaswinning aan banden te leggen heeft geopperd en daarover contacten met de juridische wereld heeft gelegd.

 

8 Wij zijn ook uniek in onze eis dat de  gaswinning zo ver dient te worden teruggebracht dat de risico’s voor de Groninger bevolking internationale aanvaarde groepsrisiconormen niet langer overschrijden, zoals nu het geval is.

 

9 Omdat er nog onvoldoende kennis over deze risico’s beschikbaar is dient, gelet op het voorzorgsbeginsel, de productie van Groningengas binnen vijf jaar te worden beperkt tot het geringe volume dat nodig is om het wisselvallige aanbod  van zonne-en windenergie in perioden van grote vraag te kunnen aanvullen.

De regering dient daartoe een vijfjarenplan op te laten stellen om de reductie van de winning
van Groningengas op te kunnen vangen, onder andere door meer additionele aardgasimport en door energiebesparing.

 

10 Afgezien van de veiligheid vindt de Partij voor het Noorden dat het aardgasveld ook om economisch strategische reden gespaard dient te worden.  Het Groninger aardgas is in de toekomst onder een duurzame energievoorziening van grotere waarde dan thans.


 

NB Thoriumreactoren

De optie van de toepassing van  thoriumreactoren, die in de eerste debatronde bij RTV Noord aan de orde kwam, bevindt zich, net als kernfusie, nog in een zo experimenteel stadium dat deze nog geen werkbaar alternatief vormt.  

 

 

Herwin het vertrouwen van de Groningers, begin met een schone lei!

Herwin het vertrouwen van de Groningers, begin met een schone lei!
SodM Onlangs kregen een aantal partijen het verhaal uitgelegd over het zogenaamde Hazard and Risk Assessment model, de methode om te bepalen welke panden in de provincie in aanmerking komen voor de versterkingsoperatie. Het gaat expliciet om het versterken van panden die schade ondervinden van de gaswinning. De heer Kockelkoren (SodM), lichtte het HRA toe. Dat uitleggen was duidelijk; het HRA wor…
 

PvhN luidt de NOODKLOK

PvhN luidt de NOODKLOK