Terug naar Aardgas en het Noorden

'Stapel' mijnbouw in Groningen mogelijk zeer gevaarlijk!

Gepubliceerd op:
'Stapel' mijnbouw in Groningen mogelijk zeer gevaarlijk!

Zoutwinning, aardgaswinning en mogelijke opslag van CO2 in lege gasvelden zijn mijnbouwactiviteiten in Groningen. Daarnaast zijn er ook nog lege zoutcavernes (lege zoutkoepels) waarvan alles en nog wat in kan worden opgeslagen. Er zijn een paar overeenkomsten tussen genoemde mijnbouwactiviteiten: De rijksoverheid wordt er schatrijk van, de activiteiten nemen behoorlijke risico's mee en de regio verdient er niets aan en heeft er ook niets over te zeggen. De provincie heeft slechts een adviesrol voor activiteiten in de diepe ondergrond voor wat betreft de vergunningverlening. De Provincie gaat ook niet over de handhaving van de vergunningen. Het Ministerie van Economische Zaken is bevoegd gezag in het kader van de Mijnbouwwet. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is toezichthouder incidenten. SodM is vervolgens niet verplicht om incidenten te melden aan de Provincie Groningen. Alleen als er sprake is van bodemverontreininging en grondwaterontrekkingen moet de provincie worden ingelicht.

Het SodM heeft in het recente verleden aangetoond onvoldoende toezicht te houden in Groningen, getuige de ellende die Groningen en de Groningers nog steeds ondervinden en volgens de Partij voor het Noorden nog gaan ondervinden als gevolg van de aardgaswinning. Volgens de Provincie Groningen zijn er vooralsnog geen aanwijzingen bekend dat SodM haar verantwoordelijkheid niet neemt met bijvoorbeeld de stikstofopslag bij Heiligerlee. Onlangs was daar een lek geconstateerd.

De Partij voor het Noorden krijgt de indruk dat discussies over zoutwinning, aardgaswinning en opslag van stikstof, CO2 en in de toekomst misschien radioactief afval door elkaar lopen en de samenhang van deze mijnbouwactiviteiten onduidelijk blijven. Deze zogenaamde 'Stapel' mijnbouwactiviteiten nemen alsmaar toe en zijn oncontroleerbaar voor de regio en daarmee mogelijk levensgevaarlijk. De instanties die hierover gaan noemen bij elke verschillende vorm van mijnbouw de voordelen op en bagataliseren de eventuele gevaren.

Schriftelijke vragen aan de Provincie Groningen leveren over het algemeen duidelijke antwoorden op. De Provincie schrijft letterlijk dat indien zich ontwikkelingen voordoen met betrekking tot bijvoorbeeld zoutwinning, ze bestuurlijk overleg gaan voeren en bovendien juridische procedures niet uit de weg gaan indien een besluit van de Minister negatief uitpakt voor Groningen. Een waarschuwt mens telt tenslotte voor twee....

Echter zijn dit middelen die pas achteraf een incident of een ramp kunnen worden toegepast. De Partij voor het Noorden is dan ook van mening dat de Provincie veel meer zeggenschap moet krijgen over mijnbouwactiviteiten in de provincie. Zowel voor wat betreft de vergunningverlening als het toezicht.

 

 

 

 

Herwin het vertrouwen van de Groningers, begin met een schone lei!

Herwin het vertrouwen van de Groningers, begin met een schone lei!
SodM Onlangs kregen een aantal partijen het verhaal uitgelegd over het zogenaamde Hazard and Risk Assessment model, de methode om te bepalen welke panden in de provincie in aanmerking komen voor de versterkingsoperatie. Het gaat expliciet om het versterken van panden die schade ondervinden van de gaswinning. De heer Kockelkoren (SodM), lichtte het HRA toe. Dat uitleggen was duidelijk; het HRA wor…
 

PvhN luidt de NOODKLOK

PvhN luidt de NOODKLOK