Terug naar Aardgas en het Noorden

Reactie PvhN op het gaswinningsbesluit

Gepubliceerd op:

 


De Partij voor het Noorden heeft met verbazing kennis
genomen van het gaswinningsbesluit van Minister Kamp. Duidelijk is dat de ernst
van de gevolgen van de aardgaswinning in Groningen nog steeds niet
doorgedrongen is in Den Haag. Minister Kamp heeft opnieuw laten zien dat
veiligheid van de Groninger bevolking en bescherming van huizen, dijken,
bedrijven en monumenten nauwelijks een rolt speelt in Den Haag.

 

 

Bovendien weigert Minister-President Mark Rutte al twee jaar
het aardbevingsgebied in Groningen te bezoeken. Liever laat hij Minister Kamp
het slechte nieuws brengen om de aardgaswinning in Groningen te continueren.
(minus 3 miljard kuub gas) Daarmee toont dit kabinet keer op keer aan dat zij
de aardbevingen en bodemdalingen in Groningen niet serieus nemen. Ook wordt
steeds duidelijker dat de collegepartijen PVDA en de VVD in de Provinciale
Staten van Groningen niets in de melk te brokkelen hebben bij hun
moederpartijen, die op dit moment de regering vormen van dit land. De Partij
voor het Noorden zal dan ook opnieuw pleiten voor meer zeggenschap voor de
Provincie Groningen v.w.b. de aardgaswinning. (hand aan de kraan principe)

De Partij voor het Noorden hoopt dat de indieners van de ruim 700 zienswijzen in hoger beroep gaan
bij de Raad van State en desnoods bij het Europees hof beroep aantekenen. Artikel
21 van de Grondwet zal daarbij een belangrijke rol spelen:

De overheid moet zorgen voor bewoonbaarheid van het land. Daarmee wordt
ook bedoeld de zorg voor het water, de verdediging van het land tegen water en
de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Met de zorg voor het milieu
worden alle maatregelen bedoeld die in de meest ruime zin tot de
milieubescherming kunnen worden gerekend. Deze zorgplicht is vertaald in
wetten, zoals Wet Milieubeheer, wet bodembescherming, Wet verontreiniging
oppervlaktewateren en de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

 

 

PvhN luidt de NOODKLOK

PvhN luidt de NOODKLOK
 
 

'Stapel' mijnbouw in Groningen mogelijk zeer gevaarlijk!

'Stapel' mijnbouw in Groningen mogelijk zeer gevaarlijk!
Zoutwinning, aardgaswinning en mogelijke opslag van CO2 in lege gasvelden zijn mijnbouwactiviteiten in Groningen. Daarnaast zijn er ook nog lege zoutcavernes (lege zoutkoepels) waarvan alles en nog wat in kan worden opgeslagen. Er zijn een paar overeenkomsten tussen genoemde mijnbouwactiviteiten: De rijksoverheid wordt er schatrijk van, de activiteiten nemen behoorlijke risico's mee en de regio ve…