Terug naar Aardgas en het Noorden

Herwin het vertrouwen van de Groningers, begin met een schone lei!

Gepubliceerd op:

SodM

Onlangs kregen een aantal partijen het verhaal uitgelegd over het zogenaamde Hazard and Risk Assessment model, de methode om te bepalen welke panden in de provincie in aanmerking komen voor de versterkingsoperatie. Het gaat expliciet om het versterken van panden die schade ondervinden van de gaswinning. De heer Kockelkoren (SodM), lichtte het HRA toe. Dat uitleggen was duidelijk; het HRA wordt door de NAM bepaald en helaas is er simpelweg geen andere methode voorhanden. Er moet nu eenmaal een richtlijn zijn. Is men in 2015 begonnen met HRA2015,nu zijn we bij HRA2019. Alle veranderingen zijn tot stand gekomen door telkens weer nieuwe inzichten. Daarbij is het vertrouwen in de NAM afgelopen jaren achteruit gehold en daarom is het moeilijk te zeggen of je in het nieuwe model vertrouwen hebt. We begrijpen wel dat we een start/ijkpunt te hebben.

NAM

De NAM is bewezen de veroorzaker van aardbevingsleed. Duizenden huizen in onze provincie hebben mijnbouwschadeniet alleen doorhet winnen van aardgasmaarook zoutwinning. Met betrekking tot de gaswinning; jarenlang heeft de NAM stelselmatig geprobeerd te ontkennen dat de schade het gevolg is van gaswinning,iets wat de Partij voor het Noorden (PvhN) al jaren duidelijk is. Het lijkt erop dat voor een groot aantal gezinnen nog steeds dat het een jarenlange strijd op leven en dood moet zijn om het gelijk te halen. Inwoners die hun eigen spaargeld, hun gezondheid, hun eigenwaarde en hun levensvreugde moeten opofferen om hun gelijk te halen. Daarom pleiten wij voor de vorming van een Provinciaal Juridisch Fonds voor het geven van rechtsbijstand teneinde deze gezinnen ook juridisch te kunnen helpen. Wij zullen met een voorstel komen en de Provincie zal hier volgens de PvhN het voortouw in moeten nemen.

Nationaal Programma Groningen

Dan is er nog het Nationaal Programma Groningen. Vijftien miljoen Euro per aardbevingsgemeente, te besteden aan leefbaarheidsprojecten. Een doekje voor het bloeden en in alle gevallen een sigaar uit eigen doos. Vanzelfsprekend moeten gemeenten dit geld niet weigeren. Wel moeten hier plannen voor de verbetering van leefbaarheid voor worden bedacht in samenspraak met de eigen inwoners.

De gekozen volgorde is helemaal fout. 

Het vertrouwen van Groningers moet hersteld. Dat krijg je niet zomaar. Dat moet je terugwinnen ook door zaken in de juiste volgorde te doen. De volgorde moet voor de PvhN zijn dat ten eerste eerst alle oude schades weggewerkt moeten worden.  Zo lang er ook nog oude schades die nog steeds niet opgelost zijn, moeten deze met voorrang en middels een generaal pardon snel van tafel gehaald worden. Ga vervolgens snel en goed aan de slag met de versterkingsoperatie en verander daarbij niet tussentijds de spelregels. Maak het af.

Ten tweede, naar aanleiding van de breed ondersteunde PvhN-motie in 2016 is 1,15 miljard beschikbaar. Bedoeld om de welvaart in Groningen te versterken en niet om de schades van te betalen. Maak daar goed en gepast gebruik van.

Tenderde, bestem via het Nationaal Programma Groningende 15 miljoen leefbaarheidsgeld per aardbevingsgemeente. Het is trouwens zo dat deze 15 miljoen per gemeente bedoeld zijn als “goedmaker” voor de ellende in de aardbevingsgemeenten van afgelopen jaren. Het lijkt onsdaarom niet terecht dat deze wordt toegepast voor de gemeenten na 1 januari 2019; hierdoor lopen oude gemeenten van na 1 januari 2018 door de herindeling veel geld mis.

De voorgestelde volgorde is belangrijk. Het kan volgens de PvhN niet zo zijn dat een gezin met tonnen aan schade en al jarenlang en nog steedsmoeizaam knokt voor het gelijk, verderop in de straat ziet dat er bijvoorbeeld een speeltuin aangelegd gaat worden, betaalt uit de gelden van het Nationaal Programma Groningen, en dus doet voor de Partij voor het Noorden de volgorde er toe. Eerst het één dan het andere.De speeltuin is ook belangrijk, maar maak de eerst lei schoon.

 

Jurrie Nieboer                                                                                                                                                                                                                                                       Fractievoorzitter Partij voor het Noorden Oldambt

Dries Zwart                                                                                                                                                                                                                                                           Fractievoorzitter Partij voor het Noorden Provinciale Staten Groningen

 

 

 

PvhN luidt de NOODKLOK

PvhN luidt de NOODKLOK
 
 

'Stapel' mijnbouw in Groningen mogelijk zeer gevaarlijk!

'Stapel' mijnbouw in Groningen mogelijk zeer gevaarlijk!
Zoutwinning, aardgaswinning en mogelijke opslag van CO2 in lege gasvelden zijn mijnbouwactiviteiten in Groningen. Daarnaast zijn er ook nog lege zoutcavernes (lege zoutkoepels) waarvan alles en nog wat in kan worden opgeslagen. Er zijn een paar overeenkomsten tussen genoemde mijnbouwactiviteiten: De rijksoverheid wordt er schatrijk van, de activiteiten nemen behoorlijke risico's mee en de regio ve…