Persberichten

Partij voor het Noorden stelt schriftelijke vragen over beantwoording vragen Minister Ollongren

Partij voor het Noorden stelt schriftelijke vragen over beantwoording vragen Minister Ollongren
 De Partij voor het Noorden is ontevreden over de beantwoording van de vragen van Minister van Binnenlandse zaken, Minister Ollongren, inzake de voorgenomen herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Heeft de Provincie Groningen indirect de beantwoording van de vragen verzorgd voor de minister? Gedeputeerde Patrick Brouns verschuilt zich achter zijn ambtenaren, die alleen op j…
 

Nieuw bestuur Partij voor het Noorden

Nieuw bestuur Partij voor het Noorden
De leden van de Partij voor het Noorden hebben tijdens de ALV op donderdagavond 16 november een nieuwe voorzitter gekozen. Mariska Sloot is unaniem, bij acclamatie gekozen als voorzitter van de Partij voor het Noorden. Mariska Sloot is wethouder in de gemeente Haren en medeoprichter van Gezond Verstand Haren. Mariska Sloot zat al een half jaar in het bestuur van de Partij voor het Noorden. Mariska…
 

schriftelijke vragen Warmtestad Groningen

schriftelijke vragen Warmtestad Groningen
De Partij voor het Noorden heeft met grote zorgen kennis genomen van een adviesbrief van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan Minister Kamp over het aardwarmteproject van de stad Groningen. Enkele zinsneden zijn zeer verontrustend: 'Bij Warmtestad is het besef van risico's onvoldoende'. 'Door gebrek aan expertise worden risico's stelselmatig onderschat door Warmtestad'. SodM is zeer verontru…
 

LNG terminal Eemshaven onzeker door komst windmolens?

LNG terminal Eemshaven onzeker door komst windmolens?
De Eemshaven krijgt zes nieuwe windmolens. Deze krijgen een tiphoogte van 212 meter hoog. Onder andere op de strekdammen waar de boten binnenvaren komen twee nieuwe windmolens. Ook op het Vopak-terrein komen twee nieuwe windmolens. Twee andere windmolens staan gepland voor het terrein waar de LNG-terminal (Liquid Natural Gas) zou komen. De gemeente Eemsmond moet voor de plaatsing van de windm…
 

Geen deelname in Midden-Groningen

Geen deelname in Midden-Groningen
 Het bestuur van PvHN heeft definitief besloten niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, in november 2017, van de nieuw te vormen gemeente  Midden- Groningen. Voorwaarde voor deelname was dat er een lijst kon worden samengesteld met daarop voldoende enthousiaste mensen. Na de oproep in de diverse media waren er onvoldoende aanmeldingen om met een goede en verantwoorde lijst te …
 

Partij voor het Noorden overweegt deelname verkiezingen in nieuwe gemeente Midden Groningen

Partij voor het Noorden overweegt deelname verkiezingen in nieuwe gemeente Midden Groningen
 Het bestuur van de PvHN heeft besloten om te onderzoeken of deelname, van de PvHN, in de nieuw te vormen gemeente Midden Groningen haalbaar is. Door middel van een advertentie in HS krant worden kandidaten opgeroepen een motivatiebrief te schrijven. De PvHN is op dit moment politiek actief in Provinciale Staten en in de gemeente Oldambt waar de partij tevens collegepartij is.  Door de…
 

Aardgasfonds in regeerakkoord

Aardgasfonds in regeerakkoord
  De Partij voor het Noorden doet een pleidooi bij de landelijke partijen die aan de formatiegesprekken meedoen om een aardgasfonds in te stellen. Dit aardgasfonds moet los staan van de landelijke reguliere begroting. De politieke partijen die kans maken om deel te nemen aan een nieuwe regering zijn geinformeerd door de Partij voor het Noorden. 50% van dit aardgasfonds moet worden besteed a…
 

Meer duidelijkheid over stichting revolverend fonds Groningen

Meer duidelijkheid over stichting revolverend fonds Groningen
De Partij voor het Noorden heeft kennisgenomen van de start van het revolverend fonds Groningen. Op 17 februari 2017 is de stichting revolverend fonds Groningen van start gegaan en kunnen inwoners, organisaties en bedrijven leningen aanvragen voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie. Er is een bestuur geinstalleerd dat de komende jaren uitvoering gaat geven aan het fonds. …
 

EU subsidies voor snel internet voor het oprapen!

EU subsidies voor snel internet voor het oprapen!
De Partij voor het Noorden heeft kennis genomen van de trage ontwikkelingen van de uitrol van breedband internet in Groningen. Een belangrijk onderdeel van de uitrol van breedband internet is natuurlijk de financiering. De Poolse regio Wielkopolska heeft in 2016 een belangrijke Europese breedband award ontvangen, nadat 3,5 miljoen inwoners betaalbare breedband internet werd aangeboden. Door middel…
 

Partij voor het Noorden zegt vertrouwen op in Hans Alders

Partij voor het Noorden zegt vertrouwen op in Hans Alders
De Partij voor het Noorden heeft het vertrouwen in Nationaal coördinator Groningen (NCG) Hans Alders opgezegd. De Provinciale inbreng op het Meerjarenprogramma van Hans Alders is minimaal geweest. Daarnaast laat het Meerjarenprogramma keer op keer vertragingen zien en afspraken die niet worden nagekomen. Druppel die de emmer heeft doen overlopen zijn berichten dat de firma Witteveen + Bos 15…
 

Provincie laat RTV Noord in de steek!

Provincie laat RTV Noord in de steek!
De Partij voor het Noorden heeft kennis genomen van de brief van het College betreffende RTV Noord. Het College is niet voornemens financiële steun toe te zeggen aan RTV Noord. RTV Noord die een hele belangrijke rol speelt voor Groningen voor wat betreft nieuws, cultuur en taal maar ook als noodzender. Ook moesten wij deze week kennis nemen van het verdwijnen van de Groningse streektaalfuncti…
 

Stikstof lek in zoutkoepel Heiligerlee draagt niet bij aan vertrouwen!

Stikstof lek in zoutkoepel Heiligerlee draagt niet bij aan vertrouwen!
In maart 2016 is er een incident geweest in de stikstofopslag in Heiligerlee. Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) heeft daar melding van gemaakt. Er is een lek ontstaan in de lege zoutholte waarin stikstof wordt opgeslagen voor de verwerking van o.a. Russisch aardgas. Na overleg tussen Staatstoezicht op de Mijnen en de Gasunie is besloten om de druk laag te houden om een nieuwe ontsnapping van stik…
 

SODM in Groningen vestigen

SODM in Groningen vestigen
Staatstoezicht op de Mijnen breidt uit in Den Haag van 60 naar 90 mensen. De Partij voor het Noorden heeft kennis genomen van de uitbreiding van Staatstoezicht op de mijnen van 60 medewerkers naar 90 medewerkers. De toezichthouder wil daarmee het vertrouwen van burgers in het toezicht op onder meer de aardgaswinning verbeteren.De Partij voor het Noorden vindt dat SODM dan nog steeds te dich…
 

Arriva wijzigt dienstregeling Bad Nieuweschans zonder overleg

Arriva wijzigt dienstregeling Bad Nieuweschans zonder overleg
Een gewijzigde dienstregeling van vervoersmaatschappij Arriva heeft geleid tot veel onrust in de gemeenschap van Bad Nieuweschans. Er zijn enkele treinritten vanuit het grensdorp richting Winschoten geschrapt. Het gaat met name om ochtendritten van 06.45 uur en 07.45 uur die zijn verdwenen uit de dienstregeling. Afgezien van forenzen die hier last van hebben, is het met name schooljeugd, die nu la…
 

Schriftelijke vragen Waterschap Hunze en Aa's

Schriftelijke vragen Waterschap Hunze en Aa's
Via de media bereiken ons berichten over de bestuurlijke situatie bij Waterschap Hunze en Aa’s. Een dagelijks bestuurder is op 5 oktober mogelijk ten onrechte weggestuurd. Op grond van de Waterschapswet artikel 36, lid d mag dit niet in een besloten vergadering plaatsvinden. Hetgeen mogelijk wel is gebeurd. De Provincie Groningen en de Provincie Drenthe zijn beide toezichthouder van watersch…
 

Schriftelijke vragen wereldbazar en Raad van State

Schriftelijke vragen wereldbazar en Raad van State
Woensdag 5 oktober heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan, betreffende het beroep van een drietal partijen tegen het bestemmingsplan “De Wereldbazar Winschoten”. Het betreft onder andere de ontheffing omgevingsverordening en de verleende omgevingsvergunning. In deze uitspraak worden de beroepen gegrond verklaard en de besluiten van GS, de raad en h…
 

Schriftelijke vragen Akkoord van Westerlee

Schriftelijke vragen Akkoord van Westerlee
Statenvragen van de Partij voor het Noorden Statenfractie aan het College van Gedeputeerde Staten Zoals bekend heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de 5 overgebleven gemeenten toegezegd om verder te kunnen met het Akkoord van Westerlee. Staatssecretaris Klijnsma stelt hiervoor 10 miljoen euro beschikbaar. Voor 1 november 2016 moet het zogenaamde kernteam komen met uitgewerkte…
 

Bezuinigingen RTV Noord

Bezuinigingen RTV Noord
d’Oflopen twij joar is der n laandelke diskuzzie west over de zulfstaandege pozitsie van de Regionoale omroupen in Nederlaand. Dit wuir doan mit t oog op de nije mediawet. Volgens t kabinet mout der bezunegd worden en dat gaait ook gebeuren mit meugelk slimme gevolgen veur de regionoale omroupen. In eerste instantsiewuir der docht aan soamenwaarkens tussen de regionoale omroupen. Hail sekuur…
 

Moorlag en aardgasfonds

Moorlag en aardgasfonds
Verbazingwekkede ommezwaai!
 

Partij-oprichter, mensenmens Teun Jan Zanen overleden

Partij-oprichter, mensenmens Teun Jan Zanen overleden
Hedenochtend is oud Statenlid en oprichter van de Partij voor het Noorden Teun Jan Zanen op 69 jarige leeftijd overleden. De gezondheid van Teun Jan liet al langere tijd te wensen over maar toch komt zijn overlijden voor de partij erg onverwacht.Zanen werd op 4 september 1946 geboren in Breda, was gehuwd met Geke en had twee kinderen en drie kleinkinderen en was woonachtig in Zuidwolde.Twint…