11. Leefbaarheid en toerisme

 

11.1 Leefbaarheid

Vitale dorpen met een sterke kern vormen samen een energieke gemeente. Veiligheid en eigen verantwoordelijkheid in bijvoorbeeld het verkeer, maar ook rond de sportvelden.Het aantal huishoudens zal naar verwachting verder afnemen; jongeren vertrekken naar de (Rand)stad voor werk of studie. De tijd van grote projecten en massale woningbouw is voorbij.

De gemeente moet meebewegen met die veranderende vraag; samen met de corporaties streven naar voldoende en goede huisvestingsmogelijkheden voor speciale doelgroepen, waaronder ouderen. Hen dient maximaal de kans geboden te worden om zelfstandig te blijven wonen met zo mogelijk hulp op afroep.

In goed overleg met de corporaties moeten plannen voor herstructurering en renovatie besproken worden. De Partij voor het Noorden wil doorgaan met het het gebiedsgericht werken. Sterker nog we willen het uitbreiden daar waar dat nodig is. De dorpen en wijken moeten zelf de regie hebben voor wat er in hun omgeving moet gebeuren. Gemeente en bewoners spreken daarover kaders af en de gemeente moet het dan loslaten en faciliteren.

Ook is de Partij voor het Noorden van mening dat we opnieuw moeten kijken naar de bouwmogelijkheden en kavels. Een mooi voorbeeld hiervan is Scheemda, door de komst van het nieuwe ziekenhuis kan de vraag naar kavels daar zomaar aantrekken. Mensen moeten zelf kunnen bepalen waar ze willen wonen!

11.2 Toerisme

Voor elke regio is toerisme een belangrijke pijler. Naamsbekendheid is essentieel, maar het gebied zelf en ook hoe dit persoonlijk wordt ervaren, zijn nog veel belangrijker.

Rust, ruimte en wijdsheid en de schoonheid zijn de sterke punten van onze omgeving.

We zullen onze bezienswaardigheden nog meer moeten promoten en over het voetlicht brengen. Ook toeristische pioniers (experimenten) moeten in Oldambt ruimte krijgen. Ook hier geldt het “JA, mits”- principe in plaats van “NEE, maar”.

De Partij voor het Noorden wil graag ons rijke “Heden en Verleden” blijvend promoten. We hebben als “jonge watergemeente” veel te bieden maar zeker ook een rijke en leerzame historie. Betaalbare en toeristisch goed bereikbare huisvesting van de diverse waardevolle stichtingen en verenigingen die zich hiermee bezig houden is daarom essentieel en dient waar mogelijk gefaciliteerd te worden.

 

Partij voor het Noorden

Omdat politiek ALTIJD over mensen gaat!