Voorspoedig Nieuwjaar en taxi-leed Connexxion

Januari 2020

De fractie Oldambt van de Partij voor het Noorden wenst iedereen een heel goed 2020 toe. Het jaar is weer begonnen en we zijn er weer klaar voor. In de raad van januari gaan we het gesprek aan over de overlast van vuurwerk. In de Oldambtster van februari meer hierover.

 

Partij voor het Noorden wil aandacht voor taxi-leed Connexxion

“Beneden peil en buiten proportioneel” dat is wat Jurrie Nieboer vind van de door Connexxion verzorgde taxiservice in de gemeente Oldambt.

Nieboer, raadslid van Partij voor het Noorden, deponeerde niet alleen zijn zorgen maar tevens ook de vele binnengekomen klachten in een uitgebreide mail richting de Veendammer vervoersmaatschappij.

 

Het is niet de eerste keer dat Nieboer over dit onderwerp bij Connexxion aan de bel trok, al vaker heeft hij dit probleem namens zijn partij onder de aandacht gebracht. Veel soelaas heeft het echter niet gebracht. Aanleiding voor de mail die Nieboer de 20e december op het bureau van de vervoersmaatschappij heeft gedeponeerd waren de klachten die eind november via social media naar boven kwamen.

 

Nieboer snapt dat – daar waar gewerkt wordt – ook fouten gemaakt worden, maar aan de reacties op zijn oproep ervaringen te delen te oordelen leken de genoemde klachten slechts een topje van de ijsberg te zijn. Het was opvallend dat veel mensen uit vrees niet met naam genoemd willen worden omdat men noodgedwongen wel gebruik moet blijven maken van het door Connexxion geregeld vervoer. Ook is opvallend dat veel mensen niet durven klagen bij de vervoersmaatschappij zelf.

 

Nieboer laat weten zich over de vele geuite klachten ernstige zorgen te maken en heeft namens zijn partijfractie een gesprek aangevraagd met de directie van het bedrijf. 

 

Nabericht

Inmiddels heeft Connexxion een afspraak met de Partij voor het Noorden gemaakt voor donderdag 16 januari. Natuurlijk brengen wij u op de hoogte van het verloop van dit gesprek en de wijze waarop wij het vervolg willen insteken over dit onderwerp.

 

Jurrie Nieboer fractievoorzitter Partij voor het Noorden Oldambt 

Partij voor het Noorden (PvhN) in de gemeente Oldambt wil weten hoeveel plekken er zijn waar bij het uitbreken van brand onvoldoende bluswater voorhanden is.

09-11-2019

PvhN-raadslid Mark Kalse wil dat weten naar aanleiding van een brand in Westerlee, waarbij donderdag een woning aan de Engelkenslaan totaal door vlammen werd verwoest.

 

Niet voldoende snel en adequaat optreden

Volgens Kalse is het niet het eerste voorval waarbij de brandweer in Oldambt niet de beschikking had over voldoende bluswater. ,,In 2012 en 2017 deden soortgelijke situaties zich voor, met helaas zelfs een dodelijk slachtoffer. Ook toen kon, als gevolg van een tekort aan bluswater, niet voldoende snel en adequaat opgetreden worden.”

Naar verluidt zou het hier gaan om zogenaamde ,witte vlekken’. Kalse wil nu van burgemeester Cora-Yfke Sikkema weten hoeveel witte vlekken Oldambt telt. Waar deze zich bevinden en hoeveel inwoners hierdoor een verhoogd risico lopen.” Kalse hoopt dat de Veiligheidsregio maatregelen neemt. ,,Wellicht is het een optie om een regionale water tankwagen altijd achter de hand te houden

" Omdat politiek altijd over mensen gaat '

 Coalitievorming 

Op het moment van schrijven zijn we druk in onderhandeling met het CDA, D66 en CU over het vormen van een nieuwe coalitie. Ik kan er nog niet veel over zeggen, behalve dat we samen de wil hebben om er uit te komen. En natuurlijk met respect voor elkaars opvattingen. En laten we eerlijk zijn, onze inwoners zijn ook klaar met het gerollebol van de lokale politiek. Ik hoor dat vaak. We moeten nog ruim 2 jaar tot aan de verkiezingen in 2022 en er is zat werk te doen. Oldambt moet vooruit! We hebben grote en kleine problemen als het gaat om werkgelegenheid, werkeloosheid, armoede, jeugd problematiek, WMO, middenstand, sport voorzieningen, sociaal beleid en tal van andere belangrijke zaken.

Daar moeten we mee aan de slag. Constructief, samen met elkaar en in vertrouwen. Dat verwachten onze inwoners ook van ons. Niet het gekissebis en geouwehoer, daar zitten inwoners niet op te wachten. Samen optrekken met de partijen in de gemeenteraad. En met wederzijds respect. 

 

Dag van de Minima

Woensdag 30 oktober hebben Mark Kalse, Fred Greven en ondergetekende meegeholpen met de Dag van de Minima. Deze dag werd voor de 8e keer gehouden in Oldambt, dit keer in de Klinker. Nadat we met een man of 15 de dag ervoor 700 tassen met boodschappen hadden ingepakt was het de dag erna de kunst om deze ook weer goed terecht te laten komen. Op het podium van de grote theaterzaal presenteerden de vele organisaties op het gebied van armoedebestrijding en gezondheid die Oldambt rijk is zich. Mensen konden daar een schat aan informatie ophalen. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Na afloop kreeg men dan een shopper met boodschappen van de Plus mee, met als extra ook nog groente en fruit van Lubbers Groente en Fruit. Ik maak een diepe buiging voor alle mensen die één of beide dagen hebben meegeholpen en de bedrijven die deze mooie dag mogelijk hebben gemaakt. Volgend jaar ben ik graag weer van de partij. 

 

Gemeentelijke publicaties terug in de krant

De Partij voor het Noorden wil de gemeentelijke publicaties terug in de krant. Daartoe is een raadsbrede motie van ons aangenomen in de raad om uit te laten zoeken wat hiervoor de mogelijkheden en de kosten zijn. Nu hebben we die zaken opeen rij en gaan we er mee aan de slag. Samen met collega Tim van Bostelen van het CDA komen we in december of januari met een voorstel voor het college. Van de Oldambtster kunnen we door de vroege aanlevering helaas geen gebruik maken dus we zitten vast aan het Streekblad en daar zijn forse kosten mee gemoeid. Maar we willen het nog steeds en gaan er mee aan de slag!

 

Jurrie Nieboer (fractievoorzitter)

Partij voor het Noorden Oldambt

Herstel, bezuiniging, investeren en de toekomst

 

Maandag 23 september hebben we als politieke partijen onze mening kunnen geven over het herstelplan financiën voor de begrotingsvergadering van november. Er ligt een duidelijk keuze voor, we gaan werken aan een herstelplan. De Partij voor het Noorden begrijpt de keus van het college, onder toezicht is voor ons geen optie, we zijn dan alle stuur kwijt.

Solidariteit
Wel willen we opmerken zeer teleurgesteld te zijn in de solidariteit van gemeenten in Groningen en in de Provincie. Samen een vuist tegen Den Haag was ook nu blijkbaar weer niet mogelijk. Dan hadden we een punt kunnen maken. Nu steken 13 gemeenten in Groningen 240 miljoen euro aan eigen middelen in hun begroting om het sluitend te krijgen. De PvhN vraagt zich af wat er in Groningen moet gebeuren voor we ooit in gezamenlijkheid gaan optrekken.

Geen sluiting van voorzieningen en het herstelplan
Allereerst willen we stellen blij te zijn, voor zover we blij kunnen zijn, dat er geen onomkeerbare bezuinigingen genoemd staan in het voorstel. Sluitingen van voorzieningen als zwembaden en sporthallen e.d. zouden voor de Partij voor het Noorden niet bespreekbaar zijn.
Ook zijn we opgelucht dat er voor een groot gedeelte een beroep wordt gedaan op de aandelenportefeuille van Enexis. Anderzijds is de PvhN er echt op tegen om het hele tekort hieruit te halen, we hebben volgens ons ook nog een verantwoordelijkheid tegenover de bestuurders die na ons komen. Daarom wil de
Partij voor het Noorden ook voorstellen om na de begrotingsvergadering, ergens in het voorjaar 2020, na te gaan denken over een nog breder herstelplan.
Niet om nog meer te bezuinigen, maar wel om na te denken hoe we tegenvallers op kunnen vangen en meevallers te gaan prioriteren.
Ook is de Partij voor het Noorden tegen het stevig verhogen van de OZB en het opnieuw invoeren van betaald parkeren.

Investeren in jeugd en toekomst
Dan de investeringen. We zijn blij met de voornemens om te investeren in WMO ondersteuning en Jeugdhulp. Soms is nu investeren besparen op termijn. In het dossier Jeugdhulp willen we dit nauwlettend gaan volgen.

Dan de voorgestelde lijst met bezuinigingen. In grote lijnen kan de Partij voor het Noorden zich vinden in de voorstellen. Toch hebben we ook moeite met een aantal zaken en een aantal opmerkingen en vragen. De komende weken gaan we een aantal zaken nader bekijken. Dat zijn:

Sociaal domein;
1.de post van 40.000 euro afschaffen schoolontbijt. Daar hebben we moeite mee.
2.Aanpassen publiek vervoer , bezuiniging van 150.000 euro, het gaat hier om het meer promoten van OV, de PvhN heeft haar twijfels of alle mensen die onder de WMO vallen wel in staat zijn om naar een bushalte te lopen of zelf een kaartje te kopen.
3.70.000 euro op bibliotheekwerk, raakt de dorpen. Hier willen we als partij zelf nog onderzoek naar doen.
4.De gemeente Oldambt plust 1 miljoen bij op WMO taken als huishoudelijke hulp. Na de voorgestelde bezuiniging is dat nog steeds 750.000 euro. Mensen zijn niet hun huishoudelijke hulp kwijt, het gaat hier om herindicatie en nieuwe aanvragen. De PvhN wil graag van het college weten wat de overweging is geweest om van de Huishoudelijke Hulp geen Algemene voorziening te maken.

Ruimtelijk domein;

1.Het onderhoud van de sportvelden naar de verenigingen, ligt hier een concreet plan voor omniparken aan ten grondslag?
2.Het onderhoudsniveau van begraafplaatsen, de PvhN wil absoluut zeker weten dat dit niet ten koste gaat van de begaanbaarheid.
3.500.000 euro op de eigen organisatie, ligt hier een visie aan ten grondslag?

Pijnlijke keuzes
Linksom of rechtsom, bezuinigingen doen pijn. De Partij voor het Noorden zal, hopelijk in samenwerking met meer partijen, kritisch kijken naar de beantwoording op onze vragen en mogelijk ook komen met alternatieven voor zaken die we graag anders willen. Daar willen we tot 11 november de tijd voor nemen.

Partij voor het Noorden Oldambt
Jurrie Nieboer
Kirsten Bos
Mark Kalse

 

Lachgas, wat kunnen we hier tegen doen?

Het reces is voorbij, we gaan er weer tegenaan. De vakanties
lopen tegen het einde en iedereen hervat weer zijn of haar
bezigheden. Ik hoop dat u allemaal een fijne vakantie hebt gehad.


Agenda
Tot het eind van het jaar staan er nog een aantal grote zaken op de
politieke agenda waar we ons mee bezig gaan houden. Het dossier
Zonnepark Finsterwolde zal nog een vervolg krijgen en laten we vooral de
begroting voor de komende jaren niet vergeten. De komende jaren moet
er flink worden omgebogen om het huishoudboekje sluitend te krijgen. De
concrete voorstellen liggen er nu en zullen ons allemaal raken. In de
Begrotingsraad van november moet de gemeenteraad hier een klap op
geven. Tot die tijd zal er nog veel over gediscussieerd moeten worden.


Lachgas
Collega-raadslid Mark Kalse vroeg in het reces nog aandacht voor het
steeds groter wordende probleem van de verkoop van lachgasballonnen
en de verkoop van alcohol aan minderjarigen.
De antwoorden op zijn vragen aan het college zijn inmiddels binnen. Het
college onderkent de problematiek volledig en gaat zo gauw de
mogelijkheden er zijn de APV aanpassen op de verkoop en overlast van
lachgasballonnen. De extra controle op verkoop van alcohol aan
minderjarigen is een wens van het college, maar zit vooral vast op een
capaciteit-probleem en de financiën die dit met zich mee brengt. Meer
blauw op straat is makkelijk gezegd, maar blijkbaar in de praktijk erg
moeilijk. Daar zal de Partij voor het Noorden in haar jaarlijks bezoek aan
de politie nog op terugkomen. Volgende maand meer over de
bezuinigingen en de te maken keuzes!
We gaan er weer met veel plezier tegenaan in dit nieuwe politieke jaar.


Jurrie Nieboer, fractievoorzitter

Van de wethouder

Van de wethouder

Nieuws van de wethouder

Wie zijn wij...

Even bijpraten
Fractie op werkbezoek

Fractie op werkbezoek

PvhN in wijk en dorp

Algemene beschouwingen

Verkiezingsprogramma

Verkiezingen 2018

Historische haven

In de pers